DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Hammarhajar är lätta att identifiera tack vare formen på deras huvuden, och det är många dykares dröm att få dyka med dessa hajar. Hammarhajar finns på en mängd... DYK #46
Hajlexikon: Leopardhaj – Triakis semifasciata
Hajlexikon: Leopardhaj – Triakis semifasciata
Leopardhajen förväxlas ofta med zebrahajen (Stegostoma fasciatum) som i juvenilt stadium har ett färgmönster som skulle passa namnet. Den riktiga leopardhajen är dock...
Hajlexikon: Håkäring – Somniosus microcephalus
Hajlexikon: Håkäring – Somniosus microcephalus
Håkäringen är vår största rovhaj utmed den svenska västkusten, den rivalerar tillsammans med stillahavshåkäringen (Somniosus pacificus) och vithajen (Carcharodon...
Hajlexikon: Makrillhaj – Isurus oxyrinchus
Hajlexikon: Makrillhaj – Isurus oxyrinchus
Denna snabba hajart kan nå hastigheter upp emot 60-70 km/h under vattenytan. Den kan hoppa upp till 5-7 meter upp i luften då den krokas och är troligen världens...
Hajlexikon: Blåhaj – Prionace glauca
Hajlexikon: Blåhaj – Prionace glauca
Hajlexikon: Sildehaj – Lamna nasus
Hajlexikon: Sildehaj – Lamna nasus
Håbranden eller sillhajen är en art som kan förekomma utmed den svenska västkusten så långt söder över som ner till Öresund. Sillhajen är epipelagisk, det vill säga att...
Hajlexikon: Zebrahaj – Stegostoma fasciatum
Hajlexikon: Zebrahaj – Stegostoma fasciatum
Vem har inte dykt i asiatiska vatten och sett, eller åtminstone drömt om att få se, en zebrahaj. Eller hette den leopardhaj? Det finns få hajar där det råder större...
Hajlexikon: Tigerhaj – Galeocerdo cuvier
Hajlexikon: Tigerhaj – Galeocerdo cuvier
Tigerhajen är tillsammans med oceanhajen Carcharhinus longimanus, tjurhajen Carcharhinus leucas och vithajen Carcharodon carcharias en av de potentiellt farliga hajarna...
Hajlexikon: Pighaj – Squalus acanthias
Hajlexikon: Pighaj – Squalus acanthias
Pigghajen är den vanligaste svenska hajen. Den förkommer utmed den svenska västkusten hela året om men på våren minskar pigghajen i antal för att återkomma till sommaren...
Hajlexikon: Vithaj – Carcharodon carcharias
Hajlexikon: Vithaj – Carcharodon carcharias
En av årets nyheter i DYK är Månadens Haj som blir ett stående inslag. Här berättar David Bernvi, ordförande i Svenska Hajföreningen och författare till flera hajböcker...
Denna haj hör till en av de mest studerade arterna eftersom den är en väl fungerande akvariehaj. Sandtigerhajen kan nå en maximal längd på drygt tre meter, men det...
Hajlexikon: Valhaj – Rhincodon typus
Hajlexikon: Valhaj – Rhincodon typus
Valhajen är, som de flesta känner till, världens största fisk. Hur stor denna gigantiska haj kan bli är dock oklart. Både nya och gamla rapporter om valhajar på 17, 18...

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser