DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Nattdyket – en succé

Svenska
Torsdagen den 6 december hoppade över 1 800 nordiska dykare i vattnet på en gång. Målet var fler än 1 000 dykare – något man alltså slog med råge.

Det var tredje året i rad som arrangemanget gick av stapeln och målsättningen för 2007 var att bli det nattdykningsarragemang i världen med flest dykare i vattnet.
Rekordet är nu satt och vi ber att få gratulera den norska initiativtagaren Tone Svee Dahl och alla andra som deltog i detta inofficiella världsrekord.

Alla rapporterar om en lyckad afton utan incidenter. Och redan nu meddelas att man tänker göra om succén nästa år – planeringen är redan igång.

Nattdyket – en succé
Tone Svee Dahl (th) kollar att allt är klart till klockan 20.07. Foto: Dykkesiden

De slarvar mest med bagaget

Svenska
Få saker är mer frustrerande än att stå vid bagagebandet och vänta förgäves på sin dykbag.Nästan två procent av allt bagage som flugits av europeiska flygbolag försenades under det tredje kvartalet.

Hos
British Airways kom tre procent av allt bagage fram sent till ägaren
och portugisiska TAP var ännu värre - 3,51 procent. De två värstingarna
följs av KLM Air France och Alitalia på jumboplatserna i statistiken.

De
som sköter sig bäst är Air Malta och Turkish Airlines med 0,46
respektive 0,48 procent försenat bagage. SAS placerar sig i mittfältet
med 1,61 procent, enligt DI.

De slarvar mest med bagaget

Fem av 20 dykföretag klarar inte kraven

Svenska
En kontroll som Konsumentverket gjort visar att fem av 20 dykföretag inte uppfyller de krav som ställs på dykluft. Nu vill verket tillsammans med branschen skärpa säkerhetsrutinerna vid fritidsdykning.

Varje år dör i snitt fyra människor i samband med fritidsdykning.
Någon bra statistik över allvarliga incidenter finns inte. Men från
Östra sjukhuset i Göteborg rapporterades det under 2006 inte mindre än
40 fall där dykare behandlats i tryckkammare på grund av så kallad
dykarsjuka.

Därför har Konsumentverket, som är ansvarig tillsynsmyndighet för
säkerheten inom fritidsdykningen i Sverige, inlett ett treårigt projekt
för att komma tillrätta med problemen.

I år har en marknadskontroll gjorts med tillsynsbesök hos 20
dykföretag runt om i landet. Stickprov har tagits på andningsluft
samtidigt som verket även granskat de rutiner företagen har för skötsel
av kompressorn, luftfyllning och märkning av dykflaskor.
Konsumentverket har även undersökt om företagen har egenkontroller av
luftkvalitén.

Av samtliga företag var det 13 som förde egna driftjournaler över
körtid och filterbyte av kompressorn. Endast två av företagen kunde
visa upp egna analysprotokoll som inte var äldre än ett år. Ytterligare
nio företag uppgav att de under det senaste året utfört luftkontroller.

Kontrolleras inte dykluftens kvalité regelbundet kan luften bli
farlig. För höga halter av vatten, olja, koloxid och koldioxid kan
medföra en risk.

Konsumentverkets projekt fortsätter i ytterligare två år, men redan
rekommenderar verket dykföretag att föra driftsjournal samt minst en
gång per år utföra en luftanalys.

- Konsumenter som dyker eller vill börja dyka bör ställa krav på
att dykföretaget kan visa upp ett analysintyg på dykluften. Intyget bör
inte vara äldre än ett år, säger Maria Lindstedt vid Konsumentverket.

Den fullständiga rapporten finns att ladda ned som pdf-fil.

 

Fem av 20 dykföretag klarar inte kraven

Flottan som försvann

Svenska
I kvällens avsnitt av Vrakletarna ska man försöka lösa gåtan med ”Flottan som försvann”. Det handlar om 15 fartyg från den dansk-lübska flottan som år 1566 förliste i en våldsam storm på redden utanför Visby.

Minst 5000 människor tros ha omkommit i en av de värsta marina
katastroferna i Östersjöns historia. Letandet efter den försvunna
flottan har pågått utanför Gotland i decennier. Både dykande amatörer
och utbildade marinarkeologer har deltagit. Men det enda som hittills
hittats och tagits om hand är mynt, vapen och vardagsföremål. Vraken
har varit mystiskt försvunna.

Under sommaren 2006 gjorde marinarkeologen Göran Ankarlilja mätningar
som tydde på att det ändå fanns flera ”möjliga vrak” utanför Visby
hamn. Olyckligtvis precis där färjetrafiken går och där
kryssningsfartyg från hela världen brukar ankra. Vrakletarna erbjöd sig
att dyka på de tänkta vraken för att undersöka dem med hjälp av M/S
Franklin, utrustad med Sveriges modernaste sjömätningsutrustning. Det
ska visa sig bli en väldigt krånglig och frustrerande uppgift, trots
alla avancerade instrument. Och gåtan? Jo, den får sin förklaring, även
om svaret inte är riktigt vad alla hoppats på.

Vrakletarna visas klockan 20.30 i SVT1.

Flottan som försvann
Dykare söker efter den dansk-lübska flottan som försvann utanför Visby för 400 år sedan. Foto: Tord Henriksson/Deep Sea

Sjöfartsverket vill kapa vrakmast

Svenska
Vid Märrholmen i inloppet till Karlstad sticker en mast upp sex meter under vattenytan. Den tillhör ett möjligt fornminne – ett skeppsvrak av okänt ursprung. Nu vill Sjöfartsverket ha länsstyrelsens tillstånd att kapa masten.

Vraket upptäcktes vid sjömätningarna sommaren 2006. Det ligger på 17 meters djup i farledens ytterkurva norr om Märrholmen. Masten sticker upp till en nivå som ligger farligt nära de mest djupgående fartygen i farleden.
– Vi lät en dykare gå ned och undersöka fyndet. Det är en 17 meter lång och fem-sex meter bred träskuta. Den är mer eller mindre fylld med dy. Men masten står bevisligen fortfarande upp, säger Hans Sjöström, platschef hos Farledshållning Vänern i Åmål till NWT.
– Vi har inte kunnat identifiera vraket. Vi vet heller inte om det finns last ombord.

Sjöfartsverket gick snabbt ut med en varning i ”Underrättelser för sjöfarande”. Nu vill man gå längre och oskadliggöra vraket genom att kapa en meter av masttoppen. Ärendet har bollats över till länsstyrelsens avdelning för människa och miljö, som även ansvarar för fornminnen.
– Vi vill sköta detta på rätt sätt. Sådana här gamla vrak får man inte ge sig på hur som helst, säger Sjöström.
– Skulle någon köra på masten så förstörs kanske vraket.
Länsstyrelsens har öppnat ett ärende. Men det kan dröja innan Sjöfartsverket får tillstånd att ge sig på den sjunkna skutan. Först ska fyndet undersökas närmare.
– Det kan bli så att vi låter dykare gå ner, säger länsstyrelsens handläggare Ulrika Jörnmark.

Mer detaljer om Notis 3505 i UFS hittar du här.

 Sjöfartsverket vill kapa vrakmast
© Sjöfartsverket

Fiskare hotar Galapagos

Svenska
Ecuadors president Rafael Correa stödjer dykarnas begäran om att få fortsätta med dyksafari fram till den 31 december. För 2008 kommer nya tillstånd att krävas men i första hand kommer licenserna att gå till traktens fiskare.

Correa har heller inte ändrat sitt beslut att tillåta fiskare att skära av fenorna på hajar som ”fångats av misstag”. Hundratals hajar slaktas nu dagligen. ”Dykarna kommer snart att märka hajslaktens följder i nationalparken” säger Aaron Wiltfong. Han dök i parken för en månad sedan från GALAPAGOS AGGRESSOR. ”Dykningen är fortfarande i världsklass. Alla arter finns kvar. Men det är bedrövligt att se så mycket färre exemplar av hammarhajar, taggmakrillar och nästan allting annat.”
 

Fiskare hotar Galapagos
Foto: Martin Örnroth

DYKs medarbetare belönad

Svenska
Fotografen Magnus Lundgren vann 2 000 dollar vid en internationell uv-fototävling i Israel. Pengarna kommer att skänkas till ett miljöprojekt som bestäms av DYK och Magnus gemensamt.

Magnus reste ner till fototävlingen SanDisk Red Sea som reporter för Tidningen DYK. Hans uppdrag var att försöka kamma hem några av de "cash prizes" som fanns på prisbordet, pengar som i så fall skulle skänkas till ett marint miljöprojekt. 

– Här såg jag ett gyllene tillfälle att få ge tillbaka något till undervattensvärlden som dagligen förser oss med fantastiska upplevelser och bilder. Det var så idén till reportaget föddes, säger DYKs chefredaktör Martin Örnroth.

Magnus pallade trycket och belönades med Borgmästarens Pris samt en check på 2 000 dollar. Vilket projekt som pengarna kommer att gå till har ännu inte bestämts. En längre artikel från tävlingen kan du läsa i DYK 2 som kommer ut i slutet av januari.

DYKs medarbetare belönad
Foto: Magnus Lundgren

Största valjakten inledd

Svenska
I söndags bekräftade japanska myndigheter att man påbörjat sitt hittills största valfångstprogram i Antarktis. Sammanlagt ska uppemot 1 000 valar dödas, däribland 50 knölvalar, enligt Göteborgs-Posten.

Därmed bryts ett 44 år långt moratorium om jakt på knölval, uppger brittiska BBC. Japan tvingades 1986 att upphöra med kommersiell valjakt, men sedan dess har man i stället bedrivit jakt för "vetenskaplig forskning". Fyra fartyg, med flaggskeppet Nisshin Maru, ska avgå från hamnen i Shimonoseki.
Planen på att jaga den hotade knölvalen har väckt ilska bland miljöorganisationer runt om i världen. Greenpeace kommer, liksom under fjolårets jakt, att förfölja den japanska flottan med sitt fartyg Esperanza. Japanska fiskemyndigheter insisterar på att populationen av knölval har hämtat sig och att den planerade jakten inte kommer att ha någon inverkan på beståndet.
- Japans valjägare bedrar allmänheten genom att måla ordet "forskning" på deras skepp. Det här är inget annat än illa dold kommersiell valjakt, sa Junichi Sato från japanska Greenpeace.
Jakten beräknas pågå fram till mitten av april.
 

Största valjakten inledd

Gubbaskeppets efterspel

Svenska
I torsdags sändes det första avsnittet i serien Vrakletarna på SVT. Där upptäckte man ett sensationellt välbevarat vrak från 1600-talet. Nu släpper man lite fler detaljer kring fyndet.

Johan Rönnby, docent i marinarkeologi, Södertörns högskola berättar att vraket ligger på 125 meters djup, på internationellt vatten, öster om Gotska sandön. Det finns inget så här välbevarat vrak någon annan stans i världen. Vraket är ett historiskt skeppsarkeologiskt fynd. Förutom enstaka små detaljer är skeppet intakt och står rätt upp på havsbotten, vilket är ett vetenskapligt värde i sig.
Liksom Vasa är detta vrak ett holländskt skeppsbygge. Men inte ett krigsfartyg utan ett handelsfartyg.Holland var en världsledande sjöfarar- och handelsnation under 1600-talet. Deras skeppsbygge var avgörande för världsekonomin. De serietillverkade skepp under denna tid. Även konstutsmyckningen serietillverkades. Ett skepp av denna typ tog endast några månader att tillverka.
Skeppstypen är inte riktigt klar. De så kallade ”flöjterna” var i regel lite större än det funna vraket. Till storleken skulle man snarare kunna härleda det till skeppstypen ”liten buss” eller en så kallad ” boeier”. Men de typerna av skepp var inte lika ornamenterade som det nyfunna vraket. Ornamentiken säger snarare att det är en ”liten flöjt”.
Den överdådiga ornamenterade dekoren är tydliga tecken på att vraket är från mitten av 1600-talet. Då rådde senrenässans och barock och man blandade stilar som romerska knektar och mer orientaliska figurer. Även detta vrak har träskulpturer med överdrivna, nästan groteska drag, vilket var typiskt för denna tid. Holland var reformert protestantiskt under 1600-talet och det är inte omöjligt att träskulpturerna man ser på det nyfunna vraket representerar hjältar ur det gamla testamentet.

I morgon är sänds del 2 av Vrakietarna på SVT kl 20.30.
 

Gubbaskeppets efterspel
Foto: Marin mätteknik/Deep Sea

Dykning i radion

Svenska
I morgon onsdag kommer programmet Plånboken i P1 att handla dykutbildningar och säkerhet. Detta sedan konsumentverket beslutat att granska branschen i sömmarna.

I Sverige dör i snitt 4 dykare per år i samband med utövandet av sin sport. Är det rimligt? Konsumentprogrammet Plånboken i Sveriges Radio P1 tittar närmare på dykning och utbildning. Programmet sänds kl 10.03 i P1. 

Repriser, natt mot torsdag kl 00.03 samt söndag kl 14.03.

Dykning i radion

Dykpub den 24:e

Svenska
På lördag kl 19.00 öppnar dykarna.nu portarna för ännu en helkväll på sitt stammisställe, Restaurang Pelé.

Det bjuds på livemusik, mingel, och mycket dyksnack!
Åldersgräns 18 år eller i målsmans sällskap.
Vill du ha hjälp att hitta till Pelé på Upplandsgatan 18:klicka här.

Dykpub den 24:e

Främmande arter

Svenska
Allt fler främmande arter påträffas i våra sjöar och havsområden. Vilka som kan orsaka skador på ekosystemen är svårt att avgöra. Beredskapen mot de nya farorna är dessutom dålig.

Sedan 2002 har problemet med främmande arter i våra sjöar och
havsområden specialstuderats av flera olika forskargrupper på
universitet runt om i landet. Förutom inventeringar har man försökt
hitta metoder för att bedöma miljöriskerna med de främmande gästerna
och vilka ekonomiska kostnader de medför.
Spridningen av arter runt jorden går allt snabbare. En del av arterna
flyttas hit medvetet, exempelvis som importerade akvarieväxter/djur.
Andra följer med som ofrivilliga passagerare i barlastvatten eller som
fastvuxna på fartygsskroven.

- Jag tror inte att man i Sverige är medveten om hur stort problemet
egentligen är, säger Ullrika Sahlin, ekolog vid Lunds universitet och
en av forskarna som ingått i projektet Aqualiens.
Sedan projektet inleddes har minst ett halvt dussin nya arter hittats i
svenska havsområden. Ett exempel är den asiatiska perukalgen, också
kallad agarsnärja, som påträffades första gången 2003 i Göteborgs
skärgård. Idag finns den på lokaler från Träslösvläge i söder till
Brofjorden i norr. Strandängsgräset Spartina anglica hittades i år för
första gången på Rörö.

Främmande arter
Redan här? Penselkrabban kan vara nästa nya art i våra vatten. Foto: Cederic Udekem d'Acoz.

Dykare fann pistol vid Lidingö

Svenska
En grupp av försvarets amfibiedykare har hittat en pistol i vattnet vid Lidingö utanför Stockholm. Vapnet låg på bottnen intill Aga brygga där dykarna, som tillhör amfibieförbandet på Berga, fann det på onsdagskvällen.

Pistolen
överlämnades till Norrmalmspolisen som tog den i beslag.
Polisens tekniker ska undersöka pistolen under torsdagen för att slå
fast om huruvida den är äkta och ingen attrapp, om den har använts och
av vilken typ den är. Enligt Norrmalmspolisen är den ungefär i storlek
med polisens tjänstevapen Sig Sauer. Den är i gott skick vilket tyder
på att den knappast legat i vattnet så länge.

 

Dykare fann pistol vid Lidingö
Foto: arkivbild

Oxygène öppnar i Malmö

Svenska
Den 16 november öppnar Oxygène en butik i Malmö. I samband med öppningen kommer det finnas en rad specialerbjudanden. Festligheterna sätter igång klockan 16.00 och pågår framåt natten. Lördag-söndag är det extra öppet 10-18.

I lokalerna på Kirseberg, med adress Vattenverksvägen 42, kommer man att erbjuda produkter från AGIR, Apeks, Cressi, Fourth Element, Green Force, Ikelite, Waterproof m.m.

Utbildning kommer att erbjudas genom PADI, som ett 5-Star IDC Center kommer även instruktörsutbildningar att hållas med Göran Müntzing som Course Director. Göran kommer även att hålla tekniska kurser genom DSAT och NAUI Tech. Butiken är utrustad med en splitter ny membrankompressor och kan fylla nitrox medan du väntar.

Oxygène Malmö kommer att ha ett stort fokus på resor, och kommer i samarbete med Scuba Travel erbjuda en rad spännande destinationer såsom Röda Havet, Filippinerna, Malta, Curacao, Tobago m.m.

Oxygène öppnar i Malmö

Dykare undersöker Birkas hamn

Svenska
Nu undersöker Statens maritima museers arkeologer pålar och kulturlager som man funnit under vattnet utanför vikingastaden Birka. Under veckan görs också försök med att visa arkeologernas arbete under vatten i realtid via Internet.

Statens maritima museer har under flera år genomfört arkeologiska undersökningar under vattnet vid Birka, på Björkö i Mälaren. Hittills har undersökningarna visat att det finns stora mängder nedslagna pålar i ett flera hundra meter långt stråk utanför Svarta jorden där den vikingatida staden låg.

Utöver pålanläggningen ligger mängder av fynd utspridda på sjöbotten. Troligtvis rör det sig om resterna av Birkas sopor som bevarats i vad som kallas kulturlager. Under höstens fältarbete kommer kulturlagren i hamnen att undersökas för första gången.

Avsikten är att ta reda på hur tjocka lagren är, hur bevarandeförhållandena ser ut och vilka typer av fynd de innehåller. Vad kan dessa lager ge för ny information om Birka? Kanske innehåller de föremål som inte är bevarade i marken på land. Arbetet med att datera pålanläggningen fortgår samtidigt. Arkeologernas hypotes är att pålarna har hört till någon form av hamnanläggning, anlagd under 900-talet.

Ett försök kommer också att göras att visa arkeologernas arbete under vatten via Internet. På http://live.maritima.se kan alla följa utgrävningsarbetet med hjälp av en webbkamera, kl 10 -15, måndag till fredag.

– Vi vill testa nya metoder för att låta allmänheten ta del av vårt arbete. Det är förmodligen första gången som alla kan följa marinarkeologers arbete i realtid, säger Andreas Olsson, chef för arkeologienheten på Statens maritima museer.

Bevarandeförhållandena för organiskt material som trä, läder eller ben är ofta goda under vatten, särskilt om det varit inbäddat i bottensediment.

– I sedimentet vi gräver i nu finner vi mängder av träflis, huggspån och enstaka föremål, bland annat en träsked och en träskål. Ett roligt fynd som gjordes i torsdags är halv pärla av bärnsten och avfall från tillverkning av pärlor, berättar Andreas Olsson.

Fältarbetet under vattnet påbörjades i torsdags och kommer att pågå till och med fredag 16 november. Undersökningen, som sker i samarbete med Södertörns högskola, är inte omfattande utan sker i form av ett antal mindre provgropar på olika platser.

Arkeologernas arbete kan följas på: http://live.maritima.se
kl 10–15, måndag till fredag

 

Dykare undersöker Birkas hamn
Sållning av bottensediment och samtal över dyktelefonen pågår. Foto: Jens Lindström / SMM

Östersjön - fullt av minor

Svenska
Av alla världens hav är sannolikt Östersjön det som har den största koncentrationen av explosiva varor. Under världskrigen fälldes ungefär 165 000 minor i Östersjön och Västerhavet.

De flesta är oskadliggjorda, men mellan 30 000 och 50 000 kan finnas kvar på botten, enligt uppskattningar.
– De kan fortfarande vara mycket farliga om man skulle komma i kontakt med dem, säger Gustav Möller, chef för marinens minkrigsanalys.

För allmänheten utgör gamla sjöminor, bomber och torpeder ingen stor fara. Inget driver omkring herrelöst i vattnet, understryker Gustav Möller.
– Det finns ingen anledning att skapa en meningslös hysteri. Vad vi vet har vi i Sverige inte haft någon allvarlig olycka med sjunkna minor, säger han.

Minorna har däremot orsakat andra problem. Att fiskare som sysslar med bottentrålning kan drabbas är välkänt. Häromåret följde en mina med en fiskebåt in i Göteborgs hamn. Av säkerhetsskäl spärrades ett område av vilket orsakade stora störningar i morgontrafiken.

Den uppmärksammade bärgningen 2003 av det nedskjutna DC 3-planet i Östersjön har betytt mycket för minröjningen på senare tid. Intill planet hittades ett femtiotal minor, utlagda av tyskarna 1917.
– Ett stort forskningsprojekt för att kartlägga var man kan förvänta sig att stora koncentrationer av minor finns drogs i gång, förklarar Gunnar Möller.

Östersjön - fullt av minor

"Vrakletarna" på SVT

Svenska
Under åtta torsdagskvällar, med start den 15 november, får tittarna följa med på en spännande jakt bland Östersjöns kända och okända vrak. I Vrakletarna visas fynd som är resultatet av tio års letande, fynd som även är av internationellt intresse.

Bas för expeditionen är Franklin, Sveriges modernaste sjömätningsfartyg, där sjömätare och marinarkeologer leder jakten efter de okända vraken. Sedan tar dykarna vid och beger sig ned i vattnet, ibland så djupt som 80 meter, för att undersöka fynden. Sådana uppdrag är aldrig riskfria, även om Vrakletarnas dykare är erfarna efter tusentals vrakdyk i Östersjöns kalla vatten.

Östersjön är inte bara rikt på vrak, havet har också en speciell historia. På botten finns bland annat lämningar från världens största sjökatastrof, okänd för de allra flesta, då nära 20 000 tyska flyktingar följde med tre fartyg i djupet. Två världskrig har utspelat sig på Östersjön, och de uppbrutna kusterna med skärgårdslandskapen har varit en mardröm för sjöfarare i alla tider. Allt detta har lämnat spår efter sig, men fortfarande är det mesta av vad som döljer sig under ytan okänt och väntar på att upptäckas.

Jonna Ulin, arkeolog och tidigare programledare för Utgrävarna (2005), reser med ombord som tittarnas representant. Hon lär sig dyka under expeditionen och får möjlighet att dyka på vrak. Ola Oskarsson är marinbiolog och leder sökningarna ombord på Franklin. Han har över trettio års erfarenhet av sjömätning och var en av männen bakom det uppmärksammade fyndet av den försvunna DC-3:an (2003).

Serien produceras av Deep Sea Productions med Johan Candert som projektledare, Daniel di Grado som regissör och Martin Widman och Malcolm Dixelius som producenter. Candert och Dixelius gjorde tillsammans den uppmärksammade dokumentären "DC-3:ans sista resa" och den senare har även vunnit tv-priset Kristallen med Lasermannen-dokumentären.

Seriestart: Torsdag 15 november kl 20.30 i SVT1

 

"Vrakletarna" på SVT
Foto: Jonas Dahm/Deep Sea Productions

Pigghajen får ökat skydd

Svenska
De nya reglerna innebär att fritidsfisket med nät och linor efter pigghaj förbjuds helt. Yrkesmässigt pigghajfiske är bara tillåtet med specialtillstånd från Fiskeriverket och spöfiskare får endast fånga en pigghaj per dygn.

 Bestånden av pigghaj anses ha minskat kraftigt under de senaste åren
och arten klassificeras enligt Artdatabankens rödlista som starkt hotad. Rockor får i fortsättningen endast landas hela. Under 2004 införde
Fiskeriverket ett förbud mot fiske av slätrocka och knaggrocka. Innan
detta förbud infördes fiskades tre arter: slät-, knagg- och klorocka.
Numera tillåts bara fiske och landning av klorocka. Eftersom det är
mycket komplicerat att skilja mellan de tre arterna om endast rockans
"vingar" sparats måste rockor i framtiden landas hela.

Pigghajen får ökat skydd

Svensk medalj vid fridyknings-VM

Svenska
VM i djup fridykning avgjordes i helgen i Röda havet. Annelie Pompe (Göteborg) vann en silvermedalj efter ett dyk till 77 meter med monofena.

Annelie dyker med en monofena, full dräkt, mask och nära 4 kilo bly i  
en nackvikt runt halsen. Hennes konkurrenter har mindre dräkt, ingen  
mask och mindre bly, vilket är en fördel om man behärskar det.  
Annelies dyk till 77 meter varade i 2 minuter och 15 sekunder. Under  
uppvägen kämpar hon med andningsreflexer och tunga ben fyllda av  
mjölksyra.

Annelie Pompe har tidigare vunnit SM i fitness och medaljer inom  
multisport, klättring och mountainbike. Nästa tävling för Annelie är  
Svenska Nordic Deep i Gullmaren (nära Lysekil) i Augusti.

Gulmedaljör blev Sara Campbell (Storbritannien) med ett dyk till 88  
meter. På Herrsidan vann veteranen Herbert Nitsch (Österrike) med ett  
dyk till 112 meter, som varade nära 4 minuter.

I grenen utan fenor placerade sig svenske Sebastian Näslund (Göteborg)  
på 8e plats (möjligen 7e) med ett dyk till 56 meter (och satte därmed  
ett svenskt rekord med fyra meter extra på det gamla). Han simmade  
bröstsim ner och upp, iförd en tunn våtdräkt och en halsvikt på 1.5  
kilo. Dyket tog 2 minuter och 20 sekunder.
Detta var Näslunds andra rekord på kort tid efter att för två veckor  
sedan satt svenskt rekord i grenen "dra sig ner längs rep". Ett dyk  
till 73 meter som varade i 2 minuter och 50 sekunder.  Vinnaren i  
grenen utan fenor dök till 77 meter.

Sverige var tredje bästa nation på senaste inomhus VM där  
bassänggrenarna avgörs. I det prestigefyllda lag-VM i fjol blev  
Sverige bästa nation totalt sett, tack vare en femteplacering för  
herrarna och en silvermedalj till de tre damerna.

Mer info hittar du på www.fridykning.se

Svensk medalj vid fridyknings-VM

Diver of the Year Award 2007

Svenska
DAN tar nu emot nomineringar inför urvalsprocessen till 2007 års DAN/Rolex Diver of the Year. Nomineringar ska innehålla en kort beskrivning av personens meriter och insatser med avseende på ovanstående villkor för belöningen.

Känner du en dykare som förtjänar att belönas? Skicka din nominering på engelska till Scott Norris, c/o DAN/Rolex Award, Divers Alert Network, 6 West Colony Place, Durham NC 27705, USA; e-post snorris@dan.duke.edu
Belöningen är ärofull och ges till en person som har gjort stora
insatser för att främja sportdykning och som även är en stark
förespråkare för DAN och hälsa och säkerhet inom dykningen. Belöningen
består av en plakett och ett dykarur Rolex Oyster Perpetual Submariner
Date med specialgravyr.
Sista datum för att ta emot nomineringar är den 7 januari 2008.
 

Diver of the Year Award 2007
Förra årets vinnare. Jeff Bozanic (höger) erhåller en Rolex från DAN-chefen Dan Orr.

Sidor

Subscribe to Front page feed Subscribe to