DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

DYK policy för persondata

1.0 Persondata
Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. När du genomför ett köp hos DYK så samlar vi och bearbetar ett antal sådana uppgifter. Detta sker till exempel vid åtkomst av innehåll på webbplatsen, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar, registrera dig med ett konto, använder andra tjänster eller genomför ett köp. Vi på DYK är måna om öppenhet och transparens om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi har därför utarbetat denna policy, som beskriver hur dina personuppgifter används och de alternativ du har gällande din information, och slutligen hur du kontaktar oss.

2.0 Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

DYK v / DiveSpace IvS
Nannasgade 28
2200 Köpenhamn N
E-post: admin@dyk.net
Reg. 37587516

DYK / DiveSpace ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och kallas här nedan "DYK", "vår", "vi" eller "oss" i denna persondatapolicy.

3.0 Syfte och användning av personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att registrera och expediera dina köp och betalningar samt för att identifiera dig som användare och tillhandahålla de tjänster du har begärt. Till exempel för nyhetsbrev, tillgång till premium-innehåll på webbsidor och åtkomst till DYK NetMag-tidningen.

Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll samt i mycket begränsad utsträckning för riktade annonser som sannolikt är mer relevanta för dig.

3.1 Personuppgifter om varuköp
När du beställer någon tjänst eller produk så samlar vi information om dig. Vi samlar och bearbetar vanligtvis följande information: Namn, adressinformation, e-postadress och övriga obligatoriska kontaktuppgifter, samt de produkter du köper. Vi använder denna information för att kunna skicka din beställning. Vi lagrar information för en period av fem år från ditt senaste köp, i enlighet med bokföringslagen.

3.2 Personliga data för DYK-konto
Det är inte nödvändigt att genomföra ett köp hos DYK för att kunna skapa ett konto.
När du skapar ett konto hos dyk.net registrerar vi ett antal obligatoriska uppgifter om dig. Det handlar om: användarnamn, e-postadress och födelsedatum (valfritt). Övrig information kan exempelvis vara ett efterföljande köp som gjorts via ditt konto på webbplatsen eller ett eventuellt samtycke till att DYK tillåts skicka nyhetsbrev till dig. Vi använder din e-postadress för att identifiera ditt konto.

3.3 Nyhetsbrev
Om du prenumererar på våra nyhetsbrev så använder vi ditt namn och din e-postadress för att skicka detta. I det fallet sparar vi informationen om dig till dess att du själv väljer att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan när som helst avbryta prenumerationen. Detta kan göras genom att antingen klicka på avregistrering i e-postmeddelandet eller genom att skicka ett mail till admin@dyk.dk

3.4 Cookies
Vi samlar in information via våra cookies. Läs mer om detta i vår cookie-policy, som du hittar här.
De uppgifter vi samlar in genom cookies används för vår egen statistik och information om hur våra tjänsterna används.

4.0 Period för lagring och radering
Personuppgifter behandlas i det tidsspann som lagen kräver. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att radera dina personuppgifter. Samma personuppgifter kan lagras på olika platser för olika ändamål. Det innebär att vi kan ta bort information från ett system när det inte längre är nödvändigt, medan informationen fortfarande kan lagras i ett annat system om syftet är nödvändigt för en rättslig grund. Vi kommer naturligtvis att behålla dina personuppgifter så länge som vi är skyldiga enligt lag, som exempelvis för bokföringslagen.

5.0 Insikt i behandling av personuppgifter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi lagrar, och du kan när som helst komma med invändningar mot din lagrade personinformation. Om det visar sig att personuppgifter om dig är felaktiga eller vilseledande, så har du rätt att få dem korrigerade eller raderade. Om du inte kan rätta till dem eller om du har några andra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, skriv till oss på admin@dyk.net.

6.0 Klagomål gällande behandling av personuppgifter
Du har möjlighet att lämna klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, om vi inte ger dig rätt i dina invändningar. Klagomålet måste skickas till Datatillsynet. Läs mer på www.datatilsynet.dk

7.0 Ändringar av vår personuppgiftspolicy
Vid större förändringar av denna sekretesspolicy meddelar vi dig i form av ett tydligt meddelande på våra webbplatser eller direkt via e-post.