DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Köpvillkor

DYK webbtidningen publiceras av:

DYK
v/ DiveSpace ApS
Nannasgade 28
2200 KBH N

CVR: 37587516

 

Allmänt
När du köper en prenumeration på DYK webbtidningen, accepterar du dessa villkor. Du bör läsa dem noggrant innan köpet. Vi rekommenderar att du sparar en kopia som referens. När du köper en prenumeration på DYK ingår du ett avtal med DiveSpace IVS. Efter att köpet genomförts får du ett kvitto via e-post som ett bevis på avtalet.

 

Krav för åtkomst till DYK Webbtidningen
För att prenumerera på DYK webbtidningen måste du ha en fungerande Internetanslutning och en registrerad användare på dyk.net (skapas i annat fall i samband med köpet), och du måste ha tillgång till en dator, en tablet eller smartphone. Du behöver också ha tillgång till ett kreditkort för att betala abonnemanget.

Följande kreditkort kan användas: Visa, MasterCard, Discover och American Express

Du är själv ansvarig för att uppdatera din betalningsinformation om ditt kreditkort är spärrat eller upphört att gälla. Underlåtenhet att uppdatera dina kortuppgifter kommer att resultera i att ditt abonnemang upphör vid periodens slut.

Kostnad för tillgång till internet behöver du själv bekosta, och du bör känna till eventuella kostnader för din datatrafik.

 

Så fungerar din prenumeration
Om inte annat anges i samband med tecknandet av din prenumeration, så är prenumerationen på DYK webbtidningen löpande och du är registrerad med automatisk kortbetalning. I samband med prenumerationen godkänner du att DiveSpace IVS tillåts att automatiskt debitera ditt kreditkort varje gång din prenumeration förnyas, exempelvis årligen för årsprenumerationer.

På detta sätt behöver du inte använda inbetalningskort och slipper extra avgifter.

Du kan välja att säga upp din prenumeration vid slutet av den period som du betalat för.

Du är själv ansvarig för att uppdatera din betalningsinformation om ditt kreditkort blivit blockerat eller löpt ut. På din profilsida på dyk.net kan du alltid se dina kvitton. Dessutom kan du på din profilsida skriva ut kvitton för alla dina köp.

 

Kampanjerbjudande
Om du inte tidigare har haft en prenumeration på DYK webbtidningen, kan du om detta erbjuds utnyttja ett kampanjerbjudande. Om du tidigare har prenumererat på DYK webbtidningen kan du inte utnyttja ett erbjudande förrän tidigast sex månader efter sista abonnemanget har tagit slut. Att kringgå detta kan resultera i betalningskrav och / eller avstängning av abonnemanget.

 

Användning av DYK Webbtidningen
Användning av DYK webbtidningen är endast tillåtet för privat bruk. Att använda tjänsten i kommersiella och offentliga sammanhang är inte tillåtet. Särskilda regler gäller dock för dykcenter och dykbutiker.

Du har tillgång till innehållet i DYK webbtidningen så länge du har ett giltigt abonnemang. Det är inte tillåtet att förvärva detta innehåll via andra kanaler än de som är tillgängliga via tjänsten. Innehållet får inte kopieras och / eller göras tillgänglig utanför tjänsten.

 

Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp av prenumeration för DYK webbtidningen inom 14 dagar.

Ångerrätten räknas från då avtalets tecknande. Har du lagt en beställning måndagen den 1: a, kommer du att ha till och med den 15:e på dig. Om perioden löper ut på en allmän helgdag, lördag, nyårsafton, julafton dag eller nyårsafton, kan du vänta till följande dag. Ångerrätten åberopas genom att du skickar ett meddelande om att du vill häva köpet, innan ångerfristen har löpt ut.

Du kan endast använda ångerrätten om du inte har tagit din prenumeration i bruk. I praktiken innebär detta att du inte har börjat läsa magasinet eller annat innehåll.

För att kunna använda ångerrätten, ska du innan abonnemanget används och innan tidsfristen på 14 dagar, tydligt meddela DiveSpace IVS skriftligt via ovanstående adress eller via online supporten.

För att säkerställa en god och snabb behandling av din begäran, vänligen lämna följande:

E-postadress

Beställningsnummer

Användarnamn på DYK.net

DiveSpace ersätter alla dina utlägg utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från den dag vi får din anmälan om utträde.

 

Uppsägning
Du kan alltid välja att avbryta din prenumeration vid slutet av den period för vilken du har betalat.

Prenumerationen avslutas genom skriftlig begäran till DiveSpace IVS genom ovanstående adress eller via online supporten.

Uppsägning av abonnemanget måste göras senast 7 dagar före den aktuella prenumerationsperioden löper ut.

När din prenumeration avslutats har du inte längre tillgång till nye DYK webbtidningar och du kan tappa åtkomst til tidningar eller annat innehåll som du tidigare haft åtkomst till.

 

Upphovsrätt
Tidskrifter och annat innehåll i tjänsten tillhör DiveSpace IVS eller tredje part och är endast tillåtna för ditt egen privata bruk. All reproduktion, distribution eller annan användning av detta innehåll är inte tillåtet utan skriftligt medgivande från upphovsrättsägaren. Du som kund har ej några rättigheter till kommersiell användning, försäljning, återförsäljning, reproduktion, distribution eller marknadsföring av detta innehåll. Du har ej rätt att användning i sammanhang som kräver en licens för offentlig visning. Du kan endast använda innehållet på de enheter som du eller ditt hushåll har tillgång till för personligt bruk. Otillåten användning kan innebära brott mot gällande lagar och DiveSpace IVS förbehåller sig rätten att åtala dig för denna typ av överträdelser.

 

Ändringar i tjänsten, villkor och priser
DiveSpace IVS kan när som helst ändra innehållet i DYK tidningen, inklusive att lägga till nya magasin och annat innehåll samt ta bort magasin och annat innehåll som tidigare varit tillgängliga. Vid större förändringar i innehållet, kommer du att få en personligt notifiering via e-post. Vid större förändringar kan avtalet sägas upp med 14 dagars varsel med verkan från ändringen ska träda i kraft.

DiveSpace IVS kan ändra prenumerationspriserna. Prisökningar kommer alltid att meddelas via e-post och kommer inte att träda i kraft före den efterföljande betalningsperioden för ditt abonnemang. Avtalet kan sägas upp i enlighet med de allmänna reglerna för meddelande i slutet av den aktuella betalningsperioden utan prisökningen därmed tar tag i dig.

DiveSpace IVS kan kontinuerligt ändra och anpassa Villkor för DYK webbtidningen. Stora förändringar kommer att få en individuell varning via e-post. Större förändringar avtal kan sägas upp med 14 dagars varsel från det att ändringen genomfördes.

 

Personuppgifter
Personuppgifter behandlas konfidentiellt och förvaras under säkra förhållanden i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan ändra din personliga information genom att använda din profilsida på dyk.net.

 

Digital kontakt
Vid beställning av prenumeration på DYK webbtidningen, ger du ditt samtycke till att DYK Scandinavian Dive Site / DiveSpace IVS får kontakta dig via e-post med vägledning om hur du får ut det mesta av ditt abonnemang, och information om uppdateringar, ändringar, innehåll och liknande gällande prenumerationen. Du kommer även att automatiskt prenumerera på nyhetsbrevet från DYK, där du kommer få information om både DYK webbtidningen, DYK.net och allmänna nyheter gällande dykning.

 

Tvist
Eventuell tvist ska lösas i godo. Om parterna inte kan enas, kan tvisten hänskjutas till lämpliga organ för klagomål eller avgöras av dansk domstol och enligt dansk lag.

 

Klagomål om en produkt eller tjänst som köpts från oss kan lämnas till: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan vända dig med en klagan till Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-kommissionens nät-portal för klagomål kan också användas för att lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomål lämnas här - http://ec.europa.eu/odr

Vid Inlämnandet av ett klagomål ska du ange vår e-postadress abonnement@dyk.dk

Har du frågor om de nya riktlinjerna kan du läsa mer om dem på ec.eutopa.eu här (engelska).

 

Kontakt
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på ovanstående adress eller via online supporten.

 
 
 

Firma information

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og
DYK v/DiveSpace ivs (herefter DYK)

Nørre Søgade 25B, 4. th.
1370 KBH K
CVR: 37587516
Kontakt: online supporten

Betaling

DYK modtager VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB.
Alle beløb er i DKK (Danske Kroner) og er inkl. moms.
DYK bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. 

Levering

DYK sender varer gennem Post Danmark eller anden omdelingsservice og afsender mindst én gang pr. uge, men vi bestræber os på at afsende varen samme dag som den er bestilt (I 2016 er 88% af varerne blevet afsendt indenfor 24 timer).
Leveringstiden vil normalt være under 5 dage, men afhænger af den pågældende postservice.

Fortrydelsesret

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. 
 
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at sende en e-mail eller via vår help desk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du her: fortrydelsesformular (PDF). 
                                                                                                                        
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr.: 325,00 (j.f. Post Danmarks takster).

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
 
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb varen har kostet, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
 
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, dog ikke leveringsomkostninger. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
DYK
Nørre Søgade 25B, 4. th.
1370 KBH K 

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamationsret

Købelovens mangelregler kan finde anvendelse på varekøb.
 
Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
 
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
 

Varen sendes til:
DYK
Nannasgade 28
2200 KBH N
 
Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt. 
 
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Persondata

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
 
Yderligere om vores privatllvspolitik  kan findes her.
 
Den dataansvarlige på www.dyk.dk er Technical Manager, Anders Kjøller. 
 
Som registreret hos DYK har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes via: vår help desk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse vår help desk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: shopFJERNDETTE@dyk.net

 
Handelsbetingelserne er senest opdateret den 1. November 2019.