DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Nyhetsarkiv: Säkerhet

25. sep 2018
Nyligen inträffade en incident i samband med ett vrakdyk, där en Paralenz-kamera med tillhörande smartphone-app blev en säkerhetshöjande faktor.

Händelsen
Tre dykare med olika nivå av erfarenhet gjorde...