DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Ølstykke Dykklubb

Vilka är de andra klubbarna, var finns de, hur många medlemmar har de och vilka aktiviteter finns i de olika klubbarna? Vi träffar Ølstykke Dykklubb!

Hur länge har klubben funnits?  Klubben grundades den 4 maj 2005.

Hur ser klubbens historia ut? Inga av de gamla medlemmarna som var med i starten finns kvar i klubben. Vi har hört att det var en utbrytargrupp ur Gundsø Dykkerklub.

Var ligger klubben? Klubben ligger i kommunen Egedal, en kommun som inte ligger vid någon kust.

Varifrån kommer medlemmarna? De flesta bor inom Egedals kommun, men vissa kommer också från närliggande kommuner som t.ex. Frederikssund och Roskilde.

Vilka faciliteter erbjuds era medlemmar? Klubben har en egen kompressor, flaskor, ABC-utrustning och gummibåt. Personlig dykutrustning måste medlemmarna själva ordna. Klubben har inte någon dykutrustning för utlåning. Varje fredag har vi tillgång till Ølstykke simhall i två timmar. Klubben har ett rum på en skola med kompressor och klubblokal. I klubben finns flera instruktörer som håller en årlig utbildning i PADI- regi. Dessutom finns det utbildningar i flera olika specialities.

Hur många aktiva dykare har ni? Klubben har omkring 50 medlemmar. Av dessa är cirka 15 aktiva och deltar regelbundet i klubbens utfärder och andra evenemang. Det finns en del som enbart dyker under sommaren, så under sommarsäsongen är deltagarantalet högre än på vintern.

Hur definierar ni en aktiv dykare? En aktiv dykare deltar regelbundet i klubbevenemang och på dykutfärder.

Vad gör ni för att engagera era medlemmar? Vi planerar kvällsdyk, lördag/söndagsdyk, sommarutfärder och weekendresor. Dessutom har vi en julgransplundring i poolen med sång och simning runt julgranen. Vi har också temakvällar med exempelvis service av regulatorer m.m. I år ordnade vi en jullunch för första gången, vilken var väldigt lyckad. Flaskinspektion och gemensam...

Läs hela artikeln i NetMag #24...

SOME images: