DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Divers Alert Network – SAFE DIVE

Goda råd behöver inte nödvändigtvis handla om dyksäkerhet, men den gemensamma nämnaren är att de handlar om grundläggande principer som varje dykare bör känna till. DAN har sammanställt ett antal tips för säkrare dykning, vilka är baserade på den nu 20 år gamla organisationens erfarenheter.

Alla råd gäller inte dyksäkerhet med regler och riktlinjer. Snarare handlar de om grundläggande principer som varje dykare bör känna till. Personalen på DAN har satt ihop en samling tips för sund dykning baserade på deras insikter. De representerar tillsammans många år av erfarenhet.

Minnesramsan ”SAFE DIVE”
Har du hållit på med dykning länge? Har du nyligen lärt dig dyka? Oavsett hur erfaren du är så har du en massa saker att hålla i minnet. Du kan börja med att komma ihåg minnesramsan ”SAFE DIVE” (säker dykning):

  • Självständighet
  • Attityd
  • Form
  • Erfarenhet
  • Dykskicklighet
  • Insikter
  • Variation
  • Engagemang

S – Ha koll på dig själv och din utrustning
Vårda utrustningen
Håll alla prylar välvårdade och i toppskick. Låt en kvalificerad servicetekniker göra service på det du inte klarar själv. Du får hjälp i dykbutiker och på dykcenter. Skruva och meka inte med sådant du inte förstår dig på.

Kolla att allt är med
Använd alltid en checklista när du packar utrustningen inför en dykutfärd. Ibland händer det ändå att du kommer till dykplatsen och saknar någon viktig detalj. Går det då att hyra, köpa eller låna en liknande? Om inte – avstå från dyket. Checklistan minskar också risken att du inte får med dig allt tillbaka hem.

Var välklädd
Du måste se till att ha med all den utrustning som krävs för den typ av dyk du ska göra. Utrustningen ska vara rätt konfigurerad. Undvik sådant som ger motstånd i vattnet eller som kan fastna i koraller, klipputsprång eller vrakdelar...

 

Läs hela artikeln i NetMag #21...

SOME images: