DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Dykning i storstaden

Vy över Kastellholmen, där man kan se ett av grundaste vraken.
Marinarkeologen Jim Hansson hovrar över ett vrak som tros vara det danska fartyget Grå ulven.
Utsnitt av karta ritad av Carl Fridrich Hauswolf år 1736 visar totalt 46 vrak runt holmarna.
Text & foto: Torbjörn Gylleus
Mitt inne i Stockholm finns en vrakkyrkogård som fram till för ett par år sedan var nästan okänd. Arkeologerna kallar platsen för stormaktstidens bakgård, och här ligger 15 stora vrak på en ganska liten yta och ganska grunt djup. Följ med ner i Strömmens kalla vatten, när vi får en lektion i marinarkeologi.
Ett maritimt eldorado
För den som är intresserad av marinbiologi så är vattnen kring Stockholms centrala delar kanske inte så imponerande, men om man däremot är intresserad av maritim historia, så är Stockholm ett veritabelt Klondike för marinarkeologi. Här finns ingen skeppsmask, vilket gör att bottnarna i både Saltsjön och Mälaren är helt nerlusade av vrak. Genom sitt läge på gränsen mellan Mälaren och Östersjön har Stockholm genom tiderna varit en sjöfarts-, hamn- och varvsstad.
 
Redan under vikingatiden passerade säkerligen många skepp Stockholms ström på väg i österled från Birka till Gårdarike, Särkland och Miklagård. Min pappa gjorde en hel del dyk runt Birka på 70-talet i hopp om att hitta ett vikingaskepp. De hittade inga vikingavrak men istället en massa...
Läs hela artikeln i NetMag #25...

SOME images:
Vy över Kastellholmen, där man kan se ett av grundaste vraken.
Marinarkeologen Jim Hansson hovrar över ett vrak som tros vara det danska fartyget Grå ulven.
Utsnitt av karta ritad av Carl Fridrich Hauswolf år 1736 visar totalt 46 vrak runt holmarna.