DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Hål i hjärtat – Dykning och PFO

I slutet av åttiotalet publicerades ett antal medicinska rapporter om tryckfallssjuka. Rapporterna tydde på att en del dykare löpte högre risk än andra att drabbas av tryckfallssjuka i nervsystemet. Man diskuterade en defekt i kroppen som kallas ”Patent Foramen Ovale” (PFO). Hur stora är riskerna med PFO för vanliga rekreationsdykare? DAN har försökt ta reda på svaret.

Enligt rapporterna var den åkomman vanligare hos dykare som behandlats mot tryckfallssjuka än hos andra dykare. Skillnaden var påtaglig. Ungefär 66 procent av dykarna med tryckfallssjuka hade PFO. I kontrollgruppen (de som inte drabbats) var det bara 20 procent.

Trång förbindelse
PFO är ingen sjukdom. Faktum är att mellan 25 och 30 procent av alla människor har detta, så det är alltså långt ifrån sällsynt. Det är faktiskt en av de få saker som påminner oss om livet före födseln. PFO är en smal och trång förbindelse mellan hjärtats högra och vänstra sida. Öppningen är mycket större medan vi ligger kvar i livmodern. Hos fostret kanaliseras nästan 80 procent av blodet genom förbindelsen från vensidan till artärsidan i blodomloppet. Därigenom kan blodet ”smita förbi” lungorna. I livmodern innehåller lungorna ju ingen gas för att syresätta blodet.
Under fosterlivet har lungorna självklart ingen funktion. Andningsrörelser skulle bara få vatten att skvalpa fram och tillbaka. All syretillförsel och annat gasutbyte sker i stället i moderkakan. Syresatt blod flödar till kroppens centrala ven och anländer till hjärtat på dess högra venösa sida. Därifrån vore det ju onödigt om blodet tog en lång omväg genom lungornas vävnader. I stället flyter det genom Foramen Ovale direkt till artärsidan och pumpas rakt ut i kroppspulsådern för vidare transport till hjärnan och andra livsviktiga organ.

Dask i baken
Kommer du ihåg vad som hände precis när du var nyfödd? Läkaren eller barnmorskan gav dig en rejäl dask på rumpan. Du skrek högt av ilska och förtrytelse – eller hur? Nej – de var inte elaka. Dasken fick dig att dra ett riktigt djupt andetag. Alveolerna i dina lungor spändes ut och fylldes med frisk luft. Och inte bara luft, utan även blod i alveolernas väggar. Vid inandningen sjunker trycket drastiskt i lungartären. Venöst blod bokstavligen sugs in i lungornas blodomlopp. Detta får trycket i den högra hjärthalvan att sjunka under det tryck som råder på vänstra sidan. Foramen Ovale är byggt som en backventil. Inom några timmar eller dagar har öppningen växt ihop och hålet försvinner – utom hos ungefär en fjärdedel av mänskligheten. De har kvar en smal och trång kanal mellan hjärtats bägge förmak. Hos vuxna kallas den kanalen Patent Foramen Ovale eller PFO. I det normala livet på land har ett PFO knappast någon betydelse alls. Det spelar inte någon roll för förmågan att träna och idrotta. Det påverkar inte det allmänna hälsotillståndet, men det utgör en möjlig genväg genom hjärtat från vensidan till artärsidan.

Öppet Foramen
Tillbaka till resonemanget i de medicinska rapporterna. Där funderade man på vad som kan hända om dykaren har bubblor i venernas blod. Bubblorna skulle kunna smita genom ett öppet Foramen Ovale till hjärtats artärsida. Då löper dykaren högre risk att bubblorna orsakar tryckfallssjuka. Därför borde PFO anses vara en riskfaktor för tryckfallssjuka.
DAN Europe har uppmärksammat problemet och det finns en hypotes. När allt kommer omkring har ju hela 25 till 30 procent av alla dykare PFO. Uppenbarligen löper inte samtliga av dessa en oacceptabelt hög risk att drabbas av tryckfallssjuka! Vi påbörjade ett antal studier i ämnet och ville titta närmare på fenomenet. Hur stora risker innebär PFO för dykare?
Första studien publicerades 1998. Där bekräftades att PFO verkligen kan vara orsaken bakom så kallad ”oförtjänt” tryckfallssjuka. Dykaren drabbades alltså efter att ha hållit sig helt till accepterade regler för dekompression – antingen enligt tabeller eller dykdator. Vi använde en standardmetod för att med ultraljud undersöka hjärtat (ekokardiografi via matstrupen). Dykare som drabbats av tryckfallssjuka jämfördes med liknande försökspersoner som aldrig råkat ut för det.

Tydligt samband
Rapportens slutsats blev att fallen av ”oförtjänt” tryckfallssjuka faktiskt hade samband med förekomsten av (ett stort) PFO i 80 procent av fallen. Då kom symptomen från hjärnan, ögonen, öronen eller balansorganen. Å andra sidan tycktes andra typer av tryckfallssjuka inte ha något samband med...

Läs hela artikeln i NetMag #21...

SOME images: