DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Innerstadsvrak

Värdshusvraket, Foto: Magnus "Punkis" Kaiser.
Falken då det begav sig.
En lake gömmer sig på bordellen. Foto: Jonas Öhman
Fören på Falken i härligt muggig mälarsikt. Foto: Torbjörn Gylleus
Text: Torbjörn Gylleus
Stockholm kallas ibland för Nordens Venedig, och den som känner till staden vet att det finns mängder av kanaler och sjövägar mellan alla de öar som Stockholm består av. Därför är det inte så konstigt att det i dessa vatten finns mängder av vrak från medeltid fram till våra dagar.

Många av innerstadsvraken är lättdykta med bekväm tillgänglighet från land och i regel finns bra parkeringsmöjligheter. Precis som vrak i andra vatten fungerar även Stockholmsvraken som boplatser för marint liv, och det brukar finnas gott om abborrar och en och annan stor lake. Här listar vi några av huvudstadens populäraste innerstadsvrak.

Här listar vi några av huvudstadens populäraste innerstadsvrak.

Bordellen (Järpen) – Söder Mälarstrand
En träpråm som byggdes i Linköping 1919. På 1960-talet fungerade den som ett illegalt vattenhål för spel och prostitution, och fick därför öknamnet Bordellen. Vid en uppsnyggning av pråmen så bytte ägarna några delar av bordläggningen mot masonit. Där slogs sista spiken i kistan och fartyget sjönk och lämnades på Riddarfjärdens botten....
 
Bordellen
 
(Järpen) – Söder Mälarstrand
En träpråm som byggdes i Linköping 1919. På 1960-talet fungerade den som ett illegalt vattenhål för spel och prostitution, och fick därför öknamnet Bordellen. Vid en uppsnyggning av pråmen så bytte ägarna några delar av bordläggningen mot masonit. Där slogs sista spiken i kistan och fartyget sjönk och lämnades på Riddarfjärdens botten
Läs hela artikeln i NetMag #25...

SOME images:
Värdshusvraket, Foto: Magnus "Punkis" Kaiser.
Falken då det begav sig.
En lake gömmer sig på bordellen. Foto: Jonas Öhman
Fören på Falken i härligt muggig mälarsikt. Foto: Torbjörn Gylleus