DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Tio närgångna frågor till din tech-instruktör

Text och foto: Jesper Kjøller
När du börjar klättra uppåt i utbildningsnivå så som teknisk dykning kräver, är relationen med instruktören avgörande och närmar sig nästan ett mentorförhållande. Instruktören ska inte bara slaviskt följa en manual och olika kursstandards. Han eller hon lär ut genom att dela med sig av sin egen erfarenhet och genom att föregå med gott exempel. Och att dela med sig av egna erfarenheter kräver överraskande nog att man har erfarenhet. Inte bara med att undervisa, men med teknisk dykning utanför kurssammanhang, helst på en eller flera nivåer över den som kursen handlar om.

För att utröna vilken instruktör, och därmed också vilken organisation, som bäst matchar dina behov, krav, önskningar och förväntningar på en kurs i teknisk dykning har vi tagit fram några frågor du kan ställa för att belysa instruktörens kompetens, erfarenhet, färdigheter och inställning. Frågorna kommer samtidigt att beröra en rad generella aspekter på kursen som kan vara bra att ha koll på innan du anmäler dig. Den instruktör som kan ge bra och tillfredsställande svar på alla tio frågorna finns knappt. Frågorna är inte heller svartvita, men kan var för sig hjälpa till med att ge en helhetsbild.

1. Hur länge har du undervisat? 
Ju längre en instruktör har undervisat inom dykning, desto mer har personen upplevt och desto bättre kommer denne att vara rustad för att hantera olika utmaningar som uppstår under kursen. Det är också ett tecken på en grundläggande dykpassion, om instruktören har arbetat med dykning länge. Å andra sidan ska man inte undervärdera nyare instruktörers entusiasm. Många nyutbildade instruktörer, som precis har fått sin instruktörsexamen, presterar lysande. Dessutom har i stort sett alla tech-instruktörer ett antal år bakom sig som vanlig dykinstruktör, innan de börjar undervisa inom teknisk dykning.

2. Hur många elever har du undervisat på den här nivån? 
Många av de som undervisar inom dykning gör det på sin fritid och på frilansbasis. Och även om du inte nödvändigtvis ska undvika frilansinstruktörer, bara för att de inte arbetar heltid med dykning, ska du å andra sidan inte anta att de certifierat hundratals studenter bara för att de varit i branschen i exempelvis fem år.

3 Hur många elever blir vi på kursen? 
Ofta kan priset på kursen hållas lågt, om det är många elever som delar på kostnaden. Men du får självklart inte samma uppmärksamhet i en stor grupp. Å andra sidan är privatundervisning med en instruktör och en elev inte heller särskilt realistiskt. Dina färdigheter ska ju ingå i ett sammanhang med andra dykare på samma nivå. I verkligheten dyker vi normalt sett aldrig mer än två eller tre tillsammans, större team blir i praktiken indelade i...

Läs hela artikeln i NetMag #43...

SOME images: