DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Vraket i fokus – Najade

S/S Najade byggdes 1886 på Lindholmens Mekaniska Verkstad i Göteborg.
Bygget med navigationshytten på Najade.
Foto: Torbjörn Gylleus
En nyfiken sälkut möter mig nere på vraket.
Foto: Torbjörn Gylleus
Text: Torbjörn Gylleus
I april 1933 var den tyska ångaren S/S Najade på väg från Bremen via Malmö till Stockholm. I lasten fanns bland annat apelsiner och tobak. På morgonen den 12 april rådde det dimma och därmed mycket dålig sikt.

Det bar sig därför inte bättre än att man gick på Almagrundet i Stockholms sydöstra skärgård. Grundstötningen var inte kraftigare än att man för egen maskin kunde dra sig loss igen, vilket skulle visa sig vara mindre lyckat. Skadorna var större än väntat och Najade började snabbt att ta in vatten. När även maskinrummet började fyllas beslutade kapten Pratt att ankra upp strax utanför Yttre Bådarna. Det var lugnt väder och ett par män ur besättningen skickades iväg i en roddbåt för att tillkalla hjälp. Efter en stund fick man kontakt med en fiskebåt som efter ankomst till Najades ankringsplats tog ombord resten av besättningen. Kapten Pratt och styrman stannade dock kvar ombord på Najade. Efter att ha satt iland besättningen på Nämdö, så återvände fiskebåten till Najade, men i samma ögonblick gav S/S Najade upp. Kapten och styrman satt lugnt och väntade i en livbåt en bit bort och kunde bevittna hur ångaren med en suck försvann ner i djupet...

I artikelserien ”Vraket i fokus” sätter vi luppen på ett antal spännande vrak, både i tropikerna och i våra nordiska vatten.

Läs hela artikeln i NetMag #31...

SOME images:
S/S Najade byggdes 1886 på Lindholmens Mekaniska Verkstad i Göteborg.
Bygget med navigationshytten på Najade. Foto: Torbjörn Gylleus
En nyfiken sälkut möter mig nere på vraket. Foto: Torbjörn Gylleus