DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Vraket i fokus – Tabarka, en del av Churchillbarriären

Tabarka (fd. Pollux) vid kaj.
De två ångpannorna.
Tabarka blev sänkt som en del av Churchillbarriären vid Scapa Flow.
Text & foto: Torbjörn Gylleus
Enorma slagskepp, kryssare och minsvepare från första världskriget  - det är den typen av fartyg man oftast förknippar med Scapa Flow, men det finns andra intressanta fartyg, varav några slutade sina dagar som en del i den så kallade Churchillbarriären. Tabarka är ett av dessa vrak.

Churchillbarriären
Den 14 oktober 1939, en månad efter det att Tyskland startat andra världskriget, tog sig den tyska ubåten U-47 in i Scapa flow och sänkte HMS Royal Oak och dödade 833 män av en besättning på 1 400. Gamla och uttjänta fartyg hade avsiktligt sänkts som spärrfartyg i de östra inseglingslederna under första världskriget. Sänkningen av Royal Oak var dock ett bevis på att försvaret var otillräckligt. U-47 hade lyckats slinka in i Scapa Flow genom Kirk Sound mellan Lamb Holm och Orkney Mainland, och flydde ut samma väg efter attacken. Under andra världskriget byggdes därför...

Dykning och nuvarande skick
Tabarka ligger i ett smalt sund där tidvattnet är en faktor som man måste ta hänsyn till. Här gäller det att hoppa i exakt innan tidvattnet vänder, och man måste avbryta dyket i tid innan strömmen åter blir för stark, annars finns det en risk att man inte kan ta sig ut. Vår kapten John Thornton berättade om en dykare som fastnat inne i vraket, då han inte lyckats simma ut och spolades runt som i en tvättmaskin när den 12 knop starka strömmen satte igång. Vi hoppar i på given signal prick klockan 11.15 strax innan strömmen vänder, och bombar ner till botten för att inte driva iväg. Bara några minuter därefter vänder tidvattnet, och vi driver sakta fram till vraket som ligger ungefär 20 meter framför oss. Sikten här är väldigt bra för att vara i Scapa Flow, och vi ser ett stort skrov torna upp sig framför oss. Tack vare att det är ett grunt dyk så är det också ljust och fint med en vacker kelp och grusbotten framför vraket. Delar av Tabarka skrotbärgades under 1947, men skrovet är relativt intakt förutom en del större hål. Vi simmar in genom ett stort hål och ser...

Läs hela artikeln i NetMag #34...

SOME images:
Tabarka (fd. Pollux) vid kaj.
De två ångpannorna.
Tabarka blev sänkt som en del av Churchillbarriären vid Scapa Flow.