DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

12. okt 2012

Klimatförändringar kan ge mindre fiskar

Ju större pigghajshonan är, desto bättre avkomma får hon Foto: Wikipedia
Höjda vattentemperaturer kan ge mindre och färre fiskar visar ny studie.

Varmt vatten har lägre syrehalt än kallt vatten, samtidigt som den höjda temperaturen ökar fiskars ämnesomsättning. En hög ämnesomsättning kräver i sin tur mer syre och detta menar alltså forskarna skulle kunna leda till att fiskarna på sikt minskar med upp till 24 % av dagens maxstorlek.

Vissa fiskarters reproduktionsframgång, till exempel hajars där ungarna föds levande, är direkt beroende honornas storlek. Ju större honan är desto fler och större ungar får hon vilket leder till en bättre överlevnad. Det är därför som man hos många fiskarter idag har infört maximal fångststorlek – större honor ger bättre avkomma och dessa vill man bevara. Blir fiskarna i framtiden mindre till storleken kan alltså även detta påverka antalet fiskar.

Övriga nyheter
  • Kurs med Pelizzari
27. jan 2005

Kurs med Pelizzari

Nu har alla som vill förbättra sin fridykningsteknik chansen. Världsmästaren Umberto...

Sidor