DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

29. sep 2012

Miljökonsekvenser efter storbranden i Halmstad

Förra fredagen började det brinna i företaget Hanson och Möhrings lokaler i Oceanhamnen i Halmstad. I lagret fanns drygt 6 000 ton konstgödsel och risken för en explosion ansågs vara överhängande.

Branden orsakade giftig rök som drev in mot centrum och det var först på söndagskvällen som själva släckningsarbetet kunde inledas. För att spara Halmstadbornas hälsa bestämde man sig för att släcka branden med vatten, även om det medförde att föroreningar och kväve nu läckt ut i havet utanför. De första provsvaren visar att kvävehalterna i havsvattnet har höjts och att det handlar om tio gånger högre värden än normalt. Kvävet bidrar till övergödning som bland annat leder till ökad algblomning. Länsstyrelsen kommer att följa upp med provtagningar.

Övriga nyheter
  • Kurs med Pelizzari
27. jan 2005

Kurs med Pelizzari

Nu har alla som vill förbättra sin fridykningsteknik chansen. Världsmästaren Umberto...

Sidor