Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Tryckfallssjuka

Dykaren kan klaga på huvudvärk eller yrsel, ovanlig utmattning eller trötthet. Det kan röra sig om hudutslag, smärta i en eller flera leder, stickningar i armar eller ben, muskelsvaghet eller förlamning. I sällsynta fall även andningssvårigheter, chock, medvetslöshet eller dödsfall. Symtomen uppträder i regel strax efter dyket.

Tryckfallssjuka beror på uppkomsten av kvävebubblor i blodomloppet och kroppsvävnaden. Vanlig luft består av 21% syre, 78% kväve och olika andra gaser. När kroppen befinner sig under tryck ökar också kvävets partialtryck. Det ökade kvävepartialtrycket i andningsluften innebär att kvävekoncentrationen i kroppsvävnaden ökar. När trycket sedan faller (under uppstigning efter ett dyk) kommer också kvävets partialtryck att minska. Tryckfallet gör att kvävet i kroppens vävnad börjar lämna kroppen i form av bubblor genom blodomloppet och lungorna. Dessa bubblor kan orsaka smärta, i synnerhet runt de stora lederna, men kan även påverka nervsystemet med nedsatt muskelstyrka, kvävningskänsla, medvetslöshet och cirkulationssvikt som kan leda till döden. Tryckfallssjuka kan delas upp i två typer, mild typ I och mer allvarlig typ II. Övervikt, dålig kondition och hög ålder är påverkar risken för tryckfallssjuka.
Symtomen på tryckfallssjuka varierar eftersom kvävebubblor kan bildas i olika delar av kroppen. Närmare 50 procent drabbas av symtom inom en timme efter dyket, 90 procent inom sex timmar och 98 procent inom de första 24 timmarna. I praktiken betyder det att symptom som inträffar senare än 24 timmar efter dyket sannolikt inte är relaterat till tryckfallssjuka. Ett undantag kan vara om dykaren flugit eller kört i bergsområden. Det låga trycket kan...

Läs hela artikeln i NetMag #21...

SOME images: