DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Vraket i fokus – S/S Thistlegorm

Sjösättningen av Thistlegorm
Lastbilar som står på rad i lastrummet.
Foto: Torbjörn Gylleus
Det finns mängder av motorcykler kvar i lastrummen på Thistlegorm.
Foto: Torbjörn Gylleus
Text och foto: Torbjörn Gylleus
s/s Thistlegorm är inte bara Röda havets mest populära dykplats, det är också världens mest besökta vrak. Varje dag flockas mängder av dykbåtar ovanför vraket, vilket kanske inte är så förvånande. Här finns mängder av artefakter från andra världskriget på ett bekvämt dykdjup, som gör vraket tillgängligt för de allra flesta dykare.

Thistlegorm byggdes på varvet Joseph Thompson & Sons i Sunderland och sjösattes i juni 1940. Hon var 126,5 m lång med ett deplacement på 4 898 ton, och drevs av en 3-cylindrig trippel-expansionsångmaskin. Fartyget var i första hand tänkt som fraktfartyg för krigsmateriel. I oktober 1941 var hon på sin fjärde resa med kurs norrut genom Röda Havet. Fartyget hade avseglat från Glasgow och gått hela vägen runt Afrika med sin last av materiel till de allierade truppernas ökenkrig mot Rommel i Nordafrika. Målet var Alexandria. Det var för farligt att segla via Gibraltar. Tyskar och italienare kontrollerade nämligen Medelhavet runt Malta. Efter ett kort uppehåll i Aden låg hon nu och väntade på att Suezkanalen skulle öppnas igen. Kanalen hade varit stängd på grund av ett anfall. Thistlegorm var inte ensam. Där låg en konvoj med ett tjugotal av de allierades mindre fartyg. Dagarna gick medan man väntade på att passagen till Medelhavet skulle öppnas. Besättningen fördrev tiden med att spela kort eller att ta simturer i det ljumma havet.

På kvällen den 6 oktober 1941 skickades två tyska Heinkel He-111 bombplan upp med sin dödliga last av tvåtons bomber. Vapnen hade tagits fram speciellt för att sänka stora fartyg. Egentligen letade planen efter trupptransportfartyget Queen Mary. Hon sades befinna sig i området med tusentals australiensiska soldater ombord. Av en eller annan anledning kunde de tyska piloterna inte finna sitt mål. Så småningom blev de tvungna att återvända och planen skildes åt. Det ena flög direkt tillbaka till basen, medan det andra följde Sinaihalvöns kustlinje. Kursvalet skulle visa sig bli ödesdigert för Thistlegorm. I det klara månskenet fick piloterna snart syn på konvojen. Utan betänkande gick de omedelbart till angrepp på det största av fartygen...

I artikelserien ”Vraket i fokus” sätter vi luppen på ett antal spännande vrak, både i tropikerna och i våra nordiska vatten.

Läs hela artikeln i NetMag #30...

SOME images:
Sjösättningen av Thistlegorm
Lastbilar som står på rad i lastrummet. Foto: Torbjörn Gylleus
Det finns mängder av motorcykler kvar i lastrummen på Thistlegorm. Foto: Torbjörn Gylleus