DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Udstyr  Utrustning
GUE Fundamentals – en onödig kurs som  alla har glädje av
GUE Fundamentals – en onödig kurs som alla har glädje av
GUE Fundamentals – en onödig kurs som  alla har glädje av
Två tech-utrustade DIR-dykare med torrdräkt och dubbelpaket. Men GUE Fundamentals kan faktiskt också genomföras i våtdräkt och med enkelflaska.
GUE Fundamentals – en onödig kurs som  alla har glädje av
Man gör aldrig något utan att parkamraten är med på noterna. Här lyser den ene i dykparet med sin lampa, medan den andre gör bojen klar att skjutas upp.
GUE Fundamentals – et unødigt kursus,  som alle har glæde af
Den långa slangen räcks till parkamraten i en slut på luft-situation med höger hand. Därför håller man alltid lampan i vänster hand
GUE Fundamentals – en onödig kurs som  alla har glädje av
GUE Fundamentals – en onödig kurs som alla har glädje av

GUE Fundamentals

– en onödig kurs som alla har glädje av

Text och foto: Jesper Kjøller
Doing it Right eller DIR er uden tvivl dykkeverdenens mest forkætrede og kontroversielle filosofi. Fælles for hovedparten af kritikerne af den dogmatiske og kompromisløse holdning til udstyr, procedurer og principper, er at de ikke helt ved hvad de taler om. GUE Fundamentals er en udmærket introduktion til DIR. Vi tog kurset for at finde ud af hvad det hele går ud på.

Turistbussen kör förbi ute på vägen. Passagerarna får sig ett gott skratt. De ser två danskar som ligger platt på magen på asfalten med böjda knän. Deras ben roterar hjälplöst runt i luften i mystiska sprattlande rörelser. Under tiden går vår svenske GUE-instruktör Richard Johansson runt och rättar till våra bensparkar. Han uppmanar oss att böja nacken ännu mer och svanka lite till med ryggen. ”Upp med skallen!” ropar han. Undrar just vad turistguiden säger i mikrofonen till sina busspassagerare? ”Här till höger ser ni Kullen. Till vänster ser ni … öh… ”
Passagerarna kan ju inte veta att vi håller på och torrtränar de olika simteknikerna som ingår i Fundamentals-kursen.
Kommer du ihåg vädret i veckan efter midsommar 2007? Alla trodde att sommaren äntligen skulle börja på allvar. I stället blev det höstrusk… Det regnar och blåser. Ovädret gör att vi inte kan komma i vattnet. Lyckligtvis finns det massor att göra på land. Utrustning ska fintrimmas och konfigureras i DIR-stil. Dessutom ska en hel del teoretisk undervisning och prov klaras av. Under tiden väntar vi på bättre väder. Torrträning har stor betydelse i pedagogiken inom GUE. Dagarna går med bland annat simulerad träning av metoderna vid gasbrist, nedstängning, simning, uppskickning av dekoboj och mycket annat.
Fem dagar tillbringar vi på Kullen. Hela tiden blåser det småspik. Vi får tillfälle till bara ett par dyk – i en grusgrop! I havet är det stört omöjligt att dyka. En rasande nordväst får brottsjöar att skumma runt hela Kullaberg. Ovädret visar sig vara tur i oturen. Därmed får vi möjlighet till ett par extra träningsdyk på egen hand i Danmark under sommarens lopp. I augusti är det dags att återvända till Sverige för att gå klar kursen – i perfekt dykväder.

Ansökan
Långt dessförinnan måste vi ansöka till kursen. Registreringen till GUE-kurserna görs online. Ansökan inkluderar svar på en lång rad frågor. Bland annat ska man intyga att man inte har övervikt, att man motionerar regelbundet och att man inte röker. Därtill kommer en omfattande redogörelse för ens tidigare dykerfarenhet och detaljer om den egna utrustningen. Certifieringsavgiften på 50 USDollar ska betalas i förväg.
Efter avslutad kurs ska deltagarna fylla i ett obligatoriskt utvärderingsformulär. Där blir de tillfrågade i detalj om instruktörens uppträdande. Hundraprocentig utvärdering av alla kurser från alla elever garanterar kvaliteten. Det blir svårt för instruktörerna att ta genvägar.
Läroboken heter ”Doing It Right: Fundamentals of Better Diving”. Den är på engelska. Vid ansökningstillfället får man dessutom en lång rad PDF-dokument – likaledes på engelska. Teorilektionerna genomförs med utgångspunkt från en enda lång PowerPoint-presentation. Den kunde med fördel ha kunnat vara uppdelad i flera mindre och kortare avsnitt. Naturligtvis kan instruktören själv lägga in pauser. Men man förlorar lätt överblicken i det inte helt pedagogiskt...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på 20+ dyktidningar per år här.

Fakta

FUNDAMENTALS-KURSER
GUE-instruktörer finns i Sverige, Norge, England och Tyskland. Se www.gue.com för en lista över instruktörerna och planerade kurser.

Förhandskrav Du ska

  1. Vara icke-rökare och i god form
  2. Vara minst 16 år
  3. Ha dykcertifikat på minst Open Water-nivå
  4. Kunna simma minst 15 meter på ett andetag
  5. Kunna simma minst 275 meter på mindre än 14 minuter utan uppehåll.
Fakta

HISTORIEN OM FUNDAMENTALS
Fröet till Fundamentals-kursen såddes av DIR/GUE-grundarna Jarrod Jablonski och George Irvine. På sin tid höll de uppvisningar för att presentera sina tankar om standardisering av utrustning och metoder. Det var under första halvan av 1990-talet innan utbildningsorganisationen Global Underwater Explorers (GUE) bildades.
Uppvisningarna hölls typiskt på lokala dykcentra, i konferenslokaler, på dykmässor eller var man eljest kunde finna ett bra ställe. Ingen egentlig dykning visades upp. Det var en ”torr” genomgång av principerna bakom Doing It Right-filosofin. Dess ursprung var grottdykarmiljöerna i norra Florida. DIR-uppvisningarna utvecklades efterhand till Fundamentals-workshoppen. Den uppstod efter att GUE hade fått ett egentligt kursprogram.
Instruktörerna ansåg att eleverna på de mera avancerade tekniska kurserna i GUE-regi (Tech1 och Cave1) var alltför dåligt förberedda. Deltagarna kände till för lite om regler, metoder, utrustning och dess konfiguration. En oproportionerligt stor del av tiden gick åt till att gå igenom grundläggande färdigheter innan den egentliga kursen kunde börja på allvar. Därför beslöt man att inrätta Fundamentals. Den skulle innehålla obligatoriska förberedelser för de tekniska kurserna. Man införde vattenträning och mera omfattande övningar. Fortfarande var det inte ett formellt kursprogram. Det gav heller ingen egentlig certifiering.
År 2005 etablerades GUE Fundamentals som en fristående kurs med fastställd kursplan och kriterier för godkänd/icke godkänd. Samtidigt blev kursen betydligt längre. Nu omfattade den fem dyk och räddningsövningar. Nitroxcertifiering är inkluderad för dem som inte redan har nitroxcertifikat. Som en del av sin strävan efter standardisering tillämpar GUE även enhetliga gasblandningar. Man rekommenderar att dykning ner till 30 meter genomförs med nitrox. Luft är bara något man pumpar bildäck med… Med den inställningen blir det meningsfullt att inkludera nitroxutbildning i Fundamentals.
På den nya Fundamentals-kursen finns det två inriktningar. ”Rec” är för dem som vill stifta bekantskap med dykning à la DIR. ”Tech/cave” är för dem som vill gå vidare till tekniska dykutbildningar inom GUE. Skillnaden är bland annat dykning med enkelflaska eller dubbelapparat. Kraven för godkänt är också något högre för ”tech”.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser