DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Hajlexikon: Blåhaj – Prionace glauca
Hajlexikon: Blåhaj – Prionace glauca
1 av 1

Hajlexikon: Blåhaj

– Prionace glauca

Text: David Bernvi Foto: Andy Murch

Födan består ofta av benfiskar, pelagiska bläckfiskar och mindre evertebrater. Även andra hajar kan ingå i dieten tillsammans med as och levande sjöfåglar vid ytan. Marina däggdjur kan tillfalla som potentiell föda för större individer av blåhaj, främst är det dock as från marina däggdjur som ingår i blåhajens diet.
Till kuriositeterna som ingår i denna hajarts föda hör bland annat trollhaj (Mitsukurina owstoni) och pelagiska kräftdjur. Dessa små kräftdjur sväljer blåhajen likt en filtrerare. Innanför gälarna förekommer pappiller som kan användas för att fånga upp mindre bytesdjur så som krillika pelagiska rödkrabbor.
Pelagiska bläckfiskar kan under natten samlas vid ytan för att para sig, då kan ett stort antal blåhajar dyka upp och sätta i sig så mycket bläckfisk de kan för att sedan simma i väg långsamt med fullspäckade magar. Valkadaver kan också ingå som ett viktigt moment i denna hajarts diet. Blåhajen har en opportunistisk jaktstil, varför den kan vara farlig för skeppsbrutna eller andra som hamnar i vattnet långt ute till havs under en längre period.
Blåhajen är en aktiv simmare som kan hoppa upp ur vattnet när den krokas. Denna oceaniska och epipelagiska (0-200 meters djup) haj kan även förekomma kustnära, ibland stranda vilket den gjort i norra Bohuslän.
Blåhajen kan förekomma vid ytan minst ner till 220 meters djup, under natten kan den komma in till kusten. Förekommer i aggregationer och finns i tempererade till tropiska vatten. Blåhajen har en mycket bred utbredning bland hajarna. Den föredrar en vattentemperatur mellan 7-16 grader. Blåhajen föredrar kyliga vatten och håller sig på djupare vatten i tropikerna. I Indiska Oceanen föredrar den ett djup på 80-220 meter vilket motsvar en temperatur på 12-25 grader.
Hajen migrerar stora avstånd och följer troligen havsströmmarna, transatlantiska migrationer kan förekomma regelbundet. Exempelvis i Atlanten följer blåhajen Golfströmmen från Nordamerikas kuster för att nå Europas kuster, där sedan honor föder ungar. Blåhajen simmar söder ut mot Afrikas kuster för att sedan simma över Atlanten igen och nå Karibien. Hanar tycks främst förekomma längst den Nordamerikanska kusten i permanent omfattning. Könsfördelning förekommer.
Under parningen biter hanen honan vid och på bröstfenorna, honorna utvecklar skin som är tre gånger så tjockt som hanarnas för att klara av betten som orsakas av hanarna. Honor kan lätt kännas igen efter deras ärr.
Denna art är vivipar. Blåhajen föder levande ungar med en moderkaka som formas ifrån gulesäcken. Gulesäcken ansluter sig till moderns vävnad och bildar en moderkaka med navelsträng och blodförbindelse. Antalet ungar är förknippat med honans storlek, mellan 4-135 ungar kan födas beroende på hajens storlek. Större hajar föder fler ungar. Graviditeten varar i 9-12 månader och vid födseln är ungarna 35-44 cm långa. Hanarna är svåra att bestämma könsmognaden på sedan deras pelvisklaffar växer långsammare än...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser