DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Vrag  Vrak
S/S Conehatta – en vacker norrländska
När hon gick på grund och sjönk fanns det hela 3 000 ton pappersmassa i dessa utrymmen.
S/S Conehatta – en vacker norrländska
Väl inne i vraket finns mycket bråte, här syns bland annat en gammal dörr omkullkastad.
S/S Conehatta – en vacker norrländska
Patric Forsman inspekterar kvaliteten på ett av de gamla men relativt välbevarade repspelen.
S/S Conehatta – en vacker norrländska
Att utforska ett vrak påminner lite om att gå på museum.
S/S Conehatta – en vacker norrländska
Mitt på däck reser sig masten imponerande upp mot ytan.
S/S Conehatta – en vacker norrländska
Sliten trappa. Det syns tydligt hur nedbrytningen av vraket går fortare på metall än trä.

S/S Conehatta

– en vacker norrländska

Av Mattias Sellin

Den 7 november 1929 råder det hård sjö och tjock dimma på havet utanför Nordmalings kust. Det 5000 nettoton stora ångfartyget Conehatta grundstöter med full fart på S Brotthällan, tre sjömil sydost om Storbådans fyr. Fartyget blir stående på grundet i tre dagar innan hon slutligen ger vika för havets krafter och bryts isär. Idag vilar ett gigantiskt förskepp kvar på botten och erbjuder vrakdykning av hög klass. Följ med på en resa ner till S/S Conehatta.

Vraket efter S/S Conehatta står vackert beläget på havsbotten utanför Nordmaling. Den del av henne som fortfarande finns kvar står helt upprätt på botten och erbjuder vrakdykning av hög kvalitet. Bästa sättet att komma ut och dyka på henne är genom att utgå med båt från Järnäshamn strax utanför Nordmaling. Positionen för dykplatsen är vindkänslig på grund av att det är öppet hav utanför Södra Brotthällan. Trots att bara halva vraket ligger kvar på botten så är hon väl värd ett besök.

Historik
S/S Conehatta byggdes 1920 av American International Corp. Fartyget var en 119 meter lång och 16.5 meter bred oljeeldad lastångare. Besättningen bestod av 36 man och hemmahamnen var New York. Den 7 november 1929 på resa från Leningrad till Hörnefors lastad med 3000 ton pappersmassa gick hon med full fart på grund vid Södra Brotthällan. Fartyget sjönk inte direkt av den kraftiga grundstöttningen utan blev stående kvar på grundet.
När besättningen efter ett tag insåg att de skulle bli tvungen att lämna skeppet så sjösattes de båda livbåtarna. Den ena livbåten kantrade direkt vid sjösättningen och sjönk omgående. Besättningen blev då tvingad att klara sig med bara en livbåt. Vid denna tidpunkt hade det kommit en bärgningsångare till haveriplatsen. Med assistans från bärgningsångaren kunde evakueringen av manskapet från Conehatta påbörjas. Besättningen ombord transporteras i två omgångar ner till den väntande bogserbåten. När besättningen övergav fartyget fick de inte med sig så mycket av inventarierna, dock lyckades man bland annat få med sig två stycken kronometrar.
Här berättar historien om hur besättningen lämnar kronometrarna på kajen i Nordmaling under den tid som de letade efter boende. När besättningen kommer tillbaka var de båda kronometrarna stulna. Det hårda vädret och den kraftiga sjön gjorde det omöjligt att bärga Conehatta vid olyckstillfället. Ovädret höll i sig i flera dagar och den 10:e november har naturkrafterna tagit ut sin rätt och bryter isär fartyget i två delar. Förskeppet slukas omedelbart av havet och sjunker till botten. Akterdelen av skeppet blir stående kvar på grundet ytterligare en tid innan det slutligen glider av grundet och sjunker ner till havets botten. Stora mängder olja har under förlisningen läckt ut i havet och skapar det första mer omfattande oljeutsläppet i området. Akterdelen av fartyget bärgades efter en tid men förskeppet står fortfarande majestätiskt kvar på 30-35 meters djup.

Dykning
Den dag vi besöker Conehatta bjuder på strålande dykväder med sol och svaga vindar. Förhållandena är så pass goda att vi kan akterförtöja på dykplatsen. Erik Lindahl, ansvarig för Sport & Dyk´s dyksällskap har besökt vraket flera gånger tidigare. Han ger oss en snabb men grundlig briefing om vad som väntar oss nere på vraket. Därefter kontrolleras att alla dykare dyker i par eller team. Det noteras max dyktider samt med vilka eventuella...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser