DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Dubbelt upp – vrak i Langeland Bælt
En äkta ”tysk” från Andra världskriget som bjuder på dykning i toppklass. Hon är full av historia och värd många besök.
Dubbelt upp – vrak i Langeland Bælt
M36 bjuder på många möjligheter till penetrering. Men det finns mycket spännande att se på utsidan av vraket och inne i M36 finns mycket slam.
Dubbelt upp – vrak i Langeland Bælt
I god sikt är det en mäktig upplevelse att se hela akterpartiet på Island. Men man får vara beredd på att göra ett par dyk innan man får så här goda förhållanden.
Dubbelt upp – vrak i Langeland Bælt
Det stora trålspelet på Island är ett givet fotomotiv. Bakom det kan man skymta det välbevarade fördäcket.
Dubbelt upp – vrak i Langeland Bælt
Här ser man tydligt varför vraket också kallas för Den Omvendte. Taket ovanför dykaren är däcket på babordssidan.
Dubbelt upp – vrak i Langeland Bælt
De stora propellrarna på M36 är alltid värda lite extra uppmärksamhet. De är verkligen imponerande.
Dubbelt upp – vrak i Langeland Bælt
Skylighten bakom den raserade överbyggnaden är i fortsatt gott skick.

Dubbelt upp

– vrak i Langeland Bælt

Af Ulrik Westphal

Andra världskriget orsakade många fartygsförlisningar – ofta under dramatiska omständigheter. Vraken efter en stor del av de ödesdigra sänkningarna ligger på måttliga djup i danska farvatten. Följ med DYK ner i djupet på två av de bästa vrakdyken i Langeland Bælt.

KABOOOM! Ljudet från en enorm explosion spred sig snabbt vida omkring. Den danska torpedbåten Laxen befann sig i den sydliga delen av Langeland Bælt. Där beordrades omedelbart ”full fart framåt!” Laxen var snabbt vid platsen. Ändå var ett par överlevande tyska sjömän det enda som danskarna träffade på. Det fanns inget fartyg att se någonstans – bara vrakspillror. Island sjönk på några få minuter i november 1939.
Jag tittar mig omkring här 18 meter under Langeland Bælts yta. Jag kan beskåda den ödeläggelse en mina kan åstadkomma. Hela 14 sjömän miste livet vid förlisningen. Jag tänker att en stor del av dem måste ha dödats ögonblickligen. För min inre blick försöker jag föreställa mig livet ombord på Island år 1939. Jag tar några bilder av stäven och fortsätter dyket.
Skrovets minsprängda område är vanligen det första man ser när Island kan börja skönjas i änden av nedstigningslinan. Den bortsprängda stäven hälsar välkommen på vraket. Skrovdelen ligger på styrbords sida och är jämförelsevis intakt med tanke på kraften i minsprängningen. En gång bildade enorma stålplåtar fartygets bordläggning. Nu ligger de förvridna till absurda skrynklor. Kaos härskar.
Fartygets avsprängda stäv har fortfarande knapar, pollare och diverse föremål liggande kvar på däck. De ligger tydligt synliga ännu idag. Vraket efter Island befinner sig i Langeland Bælt på ljus botten med maxdjup 24 meter. Den 45 meter långa tyska fisketrålaren reser sig drygt åtta meter upp i vattnet. Vraket står med lätt slagsida åt styrbord.
Aldrig mera kapten
Vid förlisningen var kaptenen en av de tre överlevande. Det här var tredje gången han led skeppsbrott. Efteråt sade han till en lokal dagstidning att han aldrig mera ville gå till sjöss. Man kan knappast klandra honom. I samma tidning kunde man också läsa att den kraftiga detonationen kunnat höras av folk långt inne på Langeland.
På den tiden fanns minfält på en del strategiska ställen i danska farvatten. Några hade lagts ut flera år tidigare. Till stor del var de elektriska minor. Sådana minor kan aktiveras manuellt. De blir också inaktiva när de slitit sig loss och elförbindelsen till dem blivit avbruten. De första dagarna efter den tragiska katastrofen påstod tyskarna hårdnackat att en dansk mina hade träffat Island. Senare tvingades de konstatera att en tysk mina orsakat förödelsen. Tyskarna försökte spara där de kunde. Bland annat använde de förankringar av betong till sina minor för att spara på stålet. En del sådana betongklumpar gick sönder när minorna lades ut. Följden blev att minorna drev omkring och spred död och förstörelse.
Island var en fisketrålare. Hon fiskade i Östersjön, Langeland Bælt och Store Bælt för att i första hand fånga matfisk till Tyskland. Det syns när man simmar över fördäck och når fram till det stora trålspelet. Inget tvivel om att man befinner sig på ett fiskefartyg.
Fördäckets babordssida är borta. Där har nyblivna dykare en möjlighet...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser