DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Vrag  Vrak
Egyptiska vrak – Agia Varvara
Agia Varvara ägdes och drevs av Gestar Shipping Company i Famagusta på Cypern, då hon förliste. Här ses systerfartyget Pinta.
En dykare utforskar vrakets manskapshytter där sjömännen bodde då fartyget var i bruk.
Vraket ligger så grunt att snorklare kan utforska de delar som ligger överst på revet.

Egyptiska vrak

– Agia Varvara

Av CDWS

Även om hon inte ligger långt från det berömda vraket Million Hope längs Sharm el Sheikhs nordligaste del på Sinaihalvön, är vraket efter Agia Varvara inte en plats som besöks ofta av dykare. Vrakets läge vid ett kustrev som kantar  nationalparken vid Nabq och nordliga vindar som ofta blåser genom denna del av Aqabaviken, innebär att vraket sällan ingår i planerna för de vanliga dagstursbåtarna.
Det finns inte mycket dokumentation om Agia Varvaras förlisning, men vi vet att hon byggdes av Ch & At Aug-Normand i Frankrike och att hon sjösattes som Nina 1950. Hon var listad som ett lastfartyg och senare fick hon namnen Athenia och sedan Petros innan hon slutligen blev döpt till Agia Varvara 1974. Hon är ett relativt litet fartyg, med tanke på att hon hade tre lastrum och klassades för 985 brt.
Agia Varvara ägdes och drevs av Gestar Shipping Company i Famagusta på Cypern, när hon sjönk. Hon seglade med ballast från hamnen i Aqaba i Jordanien, med kurs mot Port Said. 90 sjömil in på resan, tidigt på morgonen den 27:e juni 1976 gick Agia Varvara hårt på det kustnära revet vid Nabq och sjönk. Besättningen överlevde efter att ha blivit räddade av den israeliska flottan.
Dykningen
Agia Varvara vilar 200 meter norr om Million Hope. Vissa delar av vraket, bland annat en bit av fören, ligger uppe på revet. Resten av fartyget ligger under vatten i ett relativt grunt och utsatt område. Det är ganska sönderslaget. Akterpartiet ligger på havsbotten på 20 meters djup och pekar upp mot revet. Man kan fortfarande se propeller och roder, som ligger en bit bort. I denna sektion har man access till maskinrummet, även om själva motorn ligger utslängd på revet på mellan sex och åtta meters djup. En bit norr ut finner man på 20 meters djup en stor del av skorstenen. I närheten ligger stora stålväggar och delar av skeppets järnskelett utspritt på havsbottnen och på det närliggande revet. Däcket och fören verkar ha varit uppe på revet och har nu reduceras till skrot. Med världsberömda vrak som Thistlegorm, Carnatic och Giannis D i denna del av Röda havet, kan Agia Varvara knappast beskrivas som ett av Egyptens bästa vrak. Om hon däremot hade sjunkit någon annan stans hade skulle hon förmodligen varit mer känd och fler dykare hade besökt henne. Trots allt är hon ett fräscht alternativ till de mer besökta dykplatserna i området. Många av de lokala dykguiderna har inte ens besökt vraket.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser