DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Reportage  Reportage
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
Grundutbildningen inleds i bassäng men övergår snart i tillämpade övningar i havet.
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
För militära dykare är kompassen viktig och används både över och under ytan.
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
ATTACKDYKARE
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
ARBETSDYKARE/FÄLTARBETSDYKARE
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
ARBETSDYKARE/FÄLTARBETSDYKARE
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
RÖJDYKARE
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
Den senaste av försvarets hjälm-utrustningar, SLT 60 (Schlauchversorgtes Leichthelm Tauchgerät 60m). Ett CE-godkänt system med Genesis ll hjälm.
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
HJÄLMDYKARE
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
Våtklockedykaren får via slang andningsluft, kommunikation, video och ström till sin lampa. Dessutom får han varmvatten till en speciell neoprendräkt med kanaler som fördelar värmen.

Militär dykutbildning

– kraven, kategorierna och utrustningen

Text och foto: Joakim Tenglin

Ytan ligger spegelblank och på däck packar dykeleverna koncentrerat upp och klargör sin dykutrustning. Idag är man utomskärs för att öva sökmetoder på djup mellan 20-30 meter. Solen skiner och det är många glada miner. Sedan förra dykdagen minns någon sjösjukan och uttrycker särskild glädje över vädergudarnas goda vilja. Man dyker i torrdräkt och med flaskor av kompositmaterial. Just idag används helmask för att testa skillnaden mot bitmunstycke. Detta är en vanlig dag på en av flera olika slags dykutbildningar som bedrivs vid Försvarsmaktens Dykarskola.

Efter mycket turbulens och nedläggningar av diverse militära förband det senaste decenniet återstår det numera en Marinbas placerad i Karlskrona. Försvarsmaktens nya Dyk- och Navalmedicinska Centrum (FM DNC) är nyligen färdigbyggt på Lindholmen i Karlskrona. Anläggningen är efterlängtad och erbjuder förutom flera bassänger att dyka i (varav en strömningsbassäng) även en tryckkammarhall och testutrustning av olika slag. Utomhusbassängerna är kvarlevor från det gamla reningsverkets rötkammare vilka visade sig passa bra att behålla som dykbassänger. Väl rengjorda förstås!

Fri uppstigning
På DNC arbetar cirka 25 personer med dykrelaterad utbildning, utveckling och medicin. Dykarskolan som utgör kärnan av DNC står för huvudsakliga kursutbudet som riktar sig både till militära och civila elever.
Utbildningen är främst grundutbildning av militära dykare och dykarledare men även civila certifieringar och träning i “Fri Uppstigning”. Det sistnämnda genomförs i en 18 meter djup cylinderformad bassäng mer känd som “dyktanken”. På botten finns två slussar som ska motsvara slussarna på en ubåt. Både ubåtsbesättningar och dykare utbildas i “fri uppstigning”. Dyktanken byggdes 1944 efter behov att komplettera de befintliga men mindre övningsanläggningarna i Stockholm och Göteborg. Sedan dess har många modifieringar har gjorts både på dyktanken och utbildningens innehåll. Då och då gästas man av utländska elever från andra försvarsmakter för dykutbildning och träning i FU.
DNCs båtpark består av ett 24m långt dykfartyg, HMS Ägir och en Storebro workboat samt två mindre styrpulpetare med vattenjetdrift, sk “G-båtar”. Ägir används mest till hjälmdykutbildning och har en dykkorg med vinsch på A-ramen i fartygets akter.

Samarbete med polisen
Utvecklingssektionen är ungefär som det låter. Här tittar man på framtida utrustning, teknik och dykmetoder. De ordnar utprovning, beställningar och inköp i nära samarbete med Försvarets Materielverk FMV. När försvaret köper utrustning är det inte riktigt lika enkelt som när sportdykaren köper en dykpryl. Tillverkare ska få chansen att erbjuda produkter enl. lagen om offentlig upphandling. Reservdelsflödet ska säkerställas och manualer samt utbildning av både användare och egna serviceverkstäder kan ingå i köpet. Allt styrs av regelverk och kan handla om långa procedurer.
En modern tryckkammare ska köpas in för diverse ändamål, exempelvis för att simulera dyk och testa utrustning i kammarens våta avdelning. Redan nu finns en mindre andningstestare där både öppna dyksystem och rebreathers kan testköras. Vid tillbud och olyckor samarbetar man regelbundet med polisen och utgör en unik resurs att testa utrustning från olyckstillfället.
Navalmedicin tar fram tabeller och samordnar dykmedicin inom Sverige. De samarbetar globalt med frågor som rör dykerimedicin. Årligen hålls dykerimedicinska utbildningar och övningar. De tryckkammare som...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på 20+ dyktidningar per år här.

Fakta

ARBETSDYKARE/FÄLTARBETSDYKARE
Gamla benämningar: Skeppsdykare, Bärgningsdykare

 • GU Dyk Grundläggande dykutbildning
  Två veckor teori och bassängträning.
  Efter denna del kan militära elever fortsätta sin tillämpade utbildning på hemmaförbandet inom resp. kategori.
 • TU Dyk luft 30 meter. Tillämpad dykutbildning
  Fyra veckor praktisk dykutbildning i havet
  Efter denna del blir man luftdyk 30 meter och IDSA level 1. Man kan ansöka om S-cert.
 • TU Dyk luft 40 meter och slang.
  Två veckor praktisk dykutbildning i havet.
  Efter denna del blir man luftdyk 40 meter och kan ansöka om A-cert.


Arbetsdykaren dyker luft till max 40 meter (US Navy tabell) med 300Bx2x5liter kompositflaskor som viktas ned med en “ryggvikt”. Option på bitmunstycke eller helmask. Möjlighet att ytluftförsörja med slang och kommunikation finns. Interspiro levererar luftpaketet. I dagsläget finns ingen octupus men redundant andningssystem är planerad till nästa modifiering. Avvägning sker med torrdräkten och räddningsvästen är försedd med särskild flaska för nödsituation.

Fakta

HJÄLMDYKARE
Gamla benämningar: Tungdykare, Welterdykare

 • TU Hjälmdyk 30.
  Sex veckor hjälmdykutbildning
  Efter denna del blir man Hjälmdykare 30 meter och IDSA level 2.
 • TU Hjälmdyk 50.
  Tre veckor hjälmdykutbildning
  Efter denna del blir man Hjälmdykare 50 meter och har möjlighet att ansöka om B-certifikat
 • TU våtklockedykare 60 meter.
  Två veckors våtklockeutbildning på Belos IDSA level 3

Hjälmdykning sker enl. två principer nämligen “friflödeshjälm” eller “demandstyrd hjälm”. Kopparhjälm och den inom anläggningsdykning kända AH-3 är exempel på friflödande hjälmar där luften ständigt flödar och dykaren måste släppa ut luft ur hjälm och dykdräkt via en så kallad “nickventil” i hjälmen.
Demandstyrda hjälmar har en innermask som levererar luft då dykaren drar in ett andetag och utandningen går direkt ut ur hjälmens regulator. Dessa utrustningar har till skillnad från friflödande system halstätning på dräkten som separerar hjälmen från dräktens luftvolym.
Försvarsmaktens nyligen införskaffade hjälmdyksystem SLT 60 (Slaug fersucht tauchgerät 60 meter) är ett exempel på demandstyrt hjälmsystem. I denna från företaget Hytech CE godkända utrustning ingår allt från video och kommunikationsförsedda umbilikaler (navelsträng), viking tungdykardräkter och Genesis 2 hjälmar. Allt ryms på en mindre lastbil och är tänkt att vara mer mobilt än den traditionella kopparhjälmsutrustningen som på sikt ska fasas ut och ersättas med annat modernare friflödessystem.
På ubåtsräddningsfartyget Belos dyker man med varmvattendräkter (våtdräkt där varmvatten fylls på via navelsträng) och Kirby morgan bandmask från fartygets våtklocka.
All svensk militär hjälmdykning sker idag med luft till max 50 meter (60 meter med våtklocka) men man tittar för närvarande på alternativa gaser och tabeller.

Fakta

RÖJDYKARE

 • TU Röjdyk
  Ett års utbildning vid röjdykardivisionen i Skredsvik som värnpliktig eller befälselev.
  Utbildningen täcker ett stort område utöver dykningen.

Sedan 1978 har röjdyk använt Interspiros halvslutna RB allmänt kallad DCSC (Demand Circuit Semi Closed) och dykt “fet, röd” 46% eller “mager, grön” 28% färdigblandad nitrox till 30 meter resp. 57 meter. Alldeles nyligen har man påbörjat arbetet med att införa en ny RB. Även denna apparat är halvsluten men dyks på färdigblandad trimix till som djupast 60 meter. Eftersom röjdykare handskas med exempelvis minor som i sig själva kan reagera på metall i utrustningen eller mest troligt vara försåtsminerade har röjdykare omagnetisk dykutrustning.

Fakta

ATTACKDYKARE
Ursprungligen fanns attackdyk både i Flottan och Kustartilleriet innan dessa slogs samman till Marinen. Tidigare fanns också Amfibiedykare och Mindykare.

 • TU Attackdyk
  Ett års utbildning vid Amf 1 på Berga som värnpliktig eller befälselev.
  Utbildningen täcker ett stort område utöver dykningen.
  Apparatutbildningen är ca: 3 veckor.

Attackdykare använder en helsluten syrgas RB, “Oxydive” tillverkad av Interspiro. Deras huvudsakliga ändamål med dykning är dold förflyttning under vattnet. Även här kommer utrustningen att omsättas den närmsta tiden.

Fakta

Krav före militär dykutbildning

 • Submarin läkarundersökning sub3/stor undersökning.
 • Godkänd enl. försvarets fysiska standard för vattendykare (löpning 3km<14min, multitest styrka, simning 400m och livräddning).
 • Genomförd förtest med godkänt resultat.
 • HLR utbildning ej äldre än tre år.

Du kan få veta mer om försvarets dykning på:
www.mil.se eller maila dina frågor till: dnc@mil.se

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser