DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Reportage  Reportage
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
Grundutbildningen inleds i bassäng men övergår snart i tillämpade övningar i havet.
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
För militära dykare är kompassen viktig och används både över och under ytan.
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
ATTACKDYKARE
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
ARBETSDYKARE/FÄLTARBETSDYKARE
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
ARBETSDYKARE/FÄLTARBETSDYKARE
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
RÖJDYKARE
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
Den senaste av försvarets hjälm-utrustningar, SLT 60 (Schlauchversorgtes Leichthelm Tauchgerät 60m). Ett CE-godkänt system med Genesis ll hjälm.
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
HJÄLMDYKARE
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
Våtklockedykaren får via slang andningsluft, kommunikation, video och ström till sin lampa. Dessutom får han varmvatten till en speciell neoprendräkt med kanaler som fördelar värmen.

Militär dykutbildning

– kraven, kategorierna och utrustningen

Text och foto: Joakim Tenglin

Ytan ligger spegelblank och på däck packar dykeleverna koncentrerat upp och klargör sin dykutrustning. Idag är man utomskärs för att öva sökmetoder på djup mellan 20-30 meter. Solen skiner och det är många glada miner. Sedan förra dykdagen minns någon sjösjukan och uttrycker särskild glädje över vädergudarnas goda vilja. Man dyker i torrdräkt och med flaskor av kompositmaterial. Just idag används helmask för att testa skillnaden mot bitmunstycke. Detta är en vanlig dag på en av flera olika slags dykutbildningar som bedrivs vid Försvarsmaktens Dykarskola.

Efter mycket turbulens och nedläggningar av diverse militära förband det senaste decenniet återstår det numera en Marinbas placerad i Karlskrona. Försvarsmaktens nya Dyk- och Navalmedicinska Centrum (FM DNC) är nyligen färdigbyggt på Lindholmen i Karlskrona. Anläggningen är efterlängtad och erbjuder förutom flera bassänger att dyka i (varav en strömningsbassäng) även en tryckkammarhall och testutrustning av olika slag. Utomhusbassängerna är kvarlevor från det gamla reningsverkets rötkammare vilka visade sig passa bra att behålla som dykbassänger. Väl rengjorda förstås!

Fri uppstigning
På DNC arbetar cirka 25 personer med dykrelaterad utbildning, utveckling och medicin. Dykarskolan som utgör kärnan av DNC står för huvudsakliga kursutbudet som riktar sig både till militära och civila elever.
Utbildningen är främst grundutbildning av militära dykare och dykarledare men även civila certifieringar och träning i “Fri Uppstigning”. Det sistnämnda genomförs i en 18 meter djup cylinderformad bassäng mer känd som “dyktanken”. På botten finns två slussar som ska motsvara slussarna på en ubåt. Både ubåtsbesättningar och dykare utbildas i “fri uppstigning”. Dyktanken byggdes 1944 efter behov att komplettera de befintliga men mindre övningsanläggningarna i Stockholm och Göteborg. Sedan dess har många modifieringar har gjorts både på dyktanken och utbildningens innehåll. Då och då gästas man av utländska elever från andra försvarsmakter för dykutbildning och träning i FU.
DNCs båtpark består av ett 24m långt dykfartyg, HMS Ägir och en Storebro workboat samt två mindre styrpulpetare med vattenjetdrift, sk “G-båtar”. Ägir används mest till hjälmdykutbildning och har en dykkorg med vinsch på A-ramen i fartygets akter.

Samarbete med polisen
Utvecklingssektionen är ungefär som det låter. Här tittar man på framtida utrustning, teknik och dykmetoder. De ordnar utprovning, beställningar och inköp i nära samarbete med Försvarets Materielverk FMV. När försvaret köper utrustning är det inte riktigt lika enkelt som när sportdykaren köper en dykpryl. Tillverkare ska få chansen att erbjuda produkter enl. lagen om offentlig upphandling. Reservdelsflödet ska säkerställas och manualer samt utbildning av både användare och egna serviceverkstäder kan ingå i köpet. Allt styrs av regelverk och kan handla om långa procedurer.
En modern tryckkammare ska köpas in för diverse ändamål, exempelvis för att simulera dyk och testa utrustning i kammarens våta avdelning. Redan nu finns en mindre andningstestare där både öppna dyksystem och rebreathers kan testköras. Vid tillbud och olyckor samarbetar man regelbundet med polisen och utgör en unik resurs att testa utrustning från olyckstillfället.
Navalmedicin tar fram tabeller och samordnar dykmedicin inom Sverige. De samarbetar globalt med frågor som rör dykerimedicin. Årligen hålls dykerimedicinska utbildningar och övningar. De tryckkammare som...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser