DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

M/S Harm – Vraklexikon #41
1 av 1

M/S Harm

Vraklexikon #41

Av Anders Nygren och Mikael Eriksson

Norra Värmdö, Stockholm Ö

För sent observerar de båda fartygen varandra. Platsen är Lillsveds fyr, kl. 01.48 på natten den 15 augusti 1969. Stavklint har gått för långt babord i farleden och har ej observerat några av M/S Harm’s lanternor. Kollisionen är oundviklig och Stavklint ränner rakt in i sidan strax för om maskinrummet på M/S Harm. En öronbedövande smäll uppstår då de båda fartygen på omkring tusen ton, träffar varandra. Stavklint sitter nu fast i Harm’s skrov och ljudet från de förvridna plåtarna tystnar.

livbåt M/S Harm börjar genast ta in vatten och ligger allt djupare i sjön. För att Stavklint inte skall följa med ner i djupet beordras att hon skall ge back på maskin. Plåtar rister och skroven skakar men plötsligt så tystnar oljudet. Stavklint är fri från Harm. Under tiden har Harm hunnit sjösätta en livbåt och alla utom maskinmontören Yrjo Holopainen, har lyckats att ta sig ombord i den. Yrjo följer med ned i djupet.
M/S Harm har ett gapande hål i babord sida och sjunker inom tre minuter. Nödanrop görs och polis, tull och lotsbåtar stävar till undsättning. Vrakdelar bärgas och man söker efter Yrjo. Klockan är nu 04.20 och Stavklint går för egen maskin, trots ett hål i stäven, mot Stockholm för att lossa sin last och besättningen från Harm. Efter detta repareras Stavklint på Finnboda Varv.
Senare på dagen kommer polis och Neptunbolaget till kollisionsplatsen med dykare och kan bärga den omkomne maskinmontören.

sjöförklaring Stockholm den 30 april 1970, Ivar Olsson 1:e sjöfiskal:
”Orsaken till sjöolyckan, i den mån den kan med ledning av sjöförklaringens innehåll bedömas: Som framgår av ovanstående har redogörelserna över händelseförloppet och den följande utredningen innehållit så mycket motsägelser, att en i alla delar fullständig klarhet om olyckans orsaker ej kunnat erhållas. Det synes emellertid ej råda tvivel om att huvudorsaken till kollisionen är att söka i den felaktiga ljusföringen på Harm, som genom att endast det aktre toppljuset lyste och sidoljusen ej kunde iakttagas - vare sig de i verkligheten lyste eller ej - var missledande för Stavklint, som därigenom ej fick någon ledning om det mötande fartygets kurs eller att det överhuvud taget rörde sig om ett fartyg.”

Harm är normalt sett bojad i en av vinscharna framför masten. Väl nere i det gröna mörkret gör man bäst i att stanna upp en stund och vänja sig vid det dunkla ljuset. Dyklampa är ett måste för att kunna se detaljer, men även för att det är lättare att hålla ihop inom dykparet. Sikten varierar, men under en bra dag ser man tvärs över hela vraket i sidled ca 5-6 m.

dykning Börja lämpligen med en tur föröver och titta på ankarspelen. Fortsätt sedan längs babordssidan i höjd med relingen. Efter ett par meter kommer man fram till kollisionspunkten där ett stort hål skvallrar om att det måste ha brakat till ordentligt vid...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på 20+ dyktidningar per år här.

Fakta

Namn: M/S Harm

Fartygstyp: Coaster av stål

Tekniska data
:
Byggnadsår och –plats: 1955 i Naantali Finland.
Längd: 48 meter
Bredd: 8 meter
Tonnage: 340 brt

Övrigt: Vid förlisningstillfället var Harm lastat med järngöten vilket idag är bärgat. Fartyget var utrustat med 1 st Bohn & Kähler diesel, 250 brutto hkr.

Position 59° 24’ 90 N, 18° 30’30 Ö

Sjökort Kanholmsfjärden 6143

Område Norra Värmdö, Stockholm

Djup Maxdjupet är 19 meter och taket på styrhytten ligger på 10-12 meter.

Sevärdheter
Fören med vinsch och pollare.
Kollisionspunkten (hålet) på babord sida.
Styrhytten samt toalett med luftficka, skorsten.
Akter, roder, vinschar, pollare och räcken.

Sikt Sikten är bäst under perioden höst-vinter-vår. Vintertid är det populärt att göra isdyk på Harm. Under sommaren kan sikten variera med bra sikt upp till 5 meter.

Ström Ingen eller mycket svag ström.

Säkerhet Flagga A ska som alltid föras. Vraket kan nås från stranden med ett ytsim på ca 250 meter, dock rekommenderas att dyka från båt då ytsimmet är alldeles för långt för att vara säkert samt att det sommartid är mycket båttrafik på platsen. Ett okomplicerat vrak utan tampar och tågvirke. Vraket är lämpligt även för nybörjare då det ligger grunt och står kölrätt. Vrakdykarkurs och rätt utrustning rekommenderas vid penetration. På styrbords sida finns toalett med en luftficka, denna är lätt att nå, dock bör man ej andas luften.

Foto Sikten på platsen kan vara dålig sommartid, dock kan vraket fotograferas med vidvinkel objektiv. Det finns flera fina vinschar, pollare och andra detaljer på vraket. Området kring styrhytten erbjuder flera fina motiv.

Djurliv Mycket sparsamt sånär som någon enstaka abborre.

Utfärder Flera dykskolor i Stockholmsormrådet anordnar regelbundet utfärder till Harm. Se vår Dykguide under rubriken ”Ostkusten”, där finner du adress och telefonnummer.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser