DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Praksis  Praxis
Riktig retur – så gör du en säker uppstigning
Riktig retur – så gör du en säker uppstigning
1 av 1

Riktig retur

– så gör du en säker uppstigning

Text: Jeff Myers Foto: Martin örnroth

Ordspråket ”upp som en sol och ner som en pannkaka” gäller även för dykare – fast omvänt. För oss borde ordspråket lyda ”ner som en pannkaka och upp som en sol” med tillägget ”långsamt” på slutet. Alla dykare bör förstå de intrikata detaljerna kring uppstigning – och de möjliga konsekvenserna av att göra fel.

Alltför många dykare tänker så här i ett krisläge: ”Nu gäller det bara att komma upp till ytan. Sedan ordnar det sig. Då får jag luft utan att använda andningsapparaten.” I sin enklaste form stämmer resonemanget. Men vi andas ju komprimerad luft under förhöjt tryck. Det påverkar kroppen. Därför är det inte riktigt så enkelt. Felaktig uppstigning kan få allvarliga följder. För att undvika dem måste vi ta hänsyn till en rad viktiga faktorer.

Gå upp långsamt efter varje dyk
DAN ger ut årliga rapporter om tryckfallssjuka och andra olyckor vid dykning. Enligt 2004 års upplaga av rapporten hade dykaren uppgivit problem med dyket i 53 procent av de 346 fallen av tryckfallssjuka. I mer än 20 procent av problemfallen uppgavs snabb uppstigning som den främsta bidragande faktorn. Sådan statistik är möjligen inte representativ annat än för dem som lämnat rapporterna. Men en sak är värd att notera. Liknande siffror finns även i rapporterna från de två föregående åren.
Ändå är det svårt att med säkerhet avgöra vilken betydelse snabb uppstigning har haft för hur allvarlig olyckan blivit. Olika dykdatorer varnar vid olika hastigheter på uppstigningen. Och hur uppfattar den uppgiftslämnande dykaren vad som är ”alltför snabbt”?
Att gå upp långsamt efter varje dyk är en av de viktigaste grundreglerna vid all dykning. Brott mot den grundregeln innebär att dykaren trotsar Boyles lag. Det är upplagt för att dykaren förlorar. Sedan kommer då knäckfrågan: Hur långsamt är tillräckligt långsamt? Olyckligtvis finns det inget enkelt svar. De flesta läroböcker rekommenderar en uppstigningshastighet någonstans mellan 9 och 18 meter per minut.
Anta att du gör en direktuppstigning till ytan. Se då till att ha en hand på utblåsventilen till ditt avvägningshjälpmedel. Var beredd på att släppa ut luft medan då går upp långsamt. Kom ihåg att luften utvidgar sig på vägen upp. Luften i väst eller dräkt lyfter dig allt snabbare mot ytan. Du riskerar snabbt att åka iväg upp alldeles för fort om du inte släpper ut luft. Ibland kanske luften inte töms tillräckligt snabbt. Då kan du försöka bromsa uppfärden med händer och armar.
Bättre är att förbereda uppstigningen nere på bottnen. Fatta posto vid en uppstigningslina, en vägg eller annan struktur i vattnet. Alla fasta föremål kan fungera som hållpunkter för blicken. De gör det lättare att bedöma hur fort det går på vägen upp. Ibland blir man tvungen att göra uppstigningen genom tomma vattnet. Försök då att iaktta partiklarna i vattnet. Om allt annat misslyckas – titta på dina egna utandningsbubblor. Du får aldrig gå upp snabbare än drygt millimeterstora bubblor flyter mot ytan. Om du kommer ikapp bubblorna – eller passerar dem – har du för hög fart.
Dykdatorer har numera blivit standardutrustning. Olika fabrikat och modeller har olika funktioner. En del ger exempelvis ifrån sig ett pipande larm om det går för fort på uppvägen. Bekanta dig i förväg med vad...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser