DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Teknisk dykning  Teknisk dykning
Tech i tropikerna – djupare och längre i varmt vatten
Det är inte alla operatörer som kan ge support till tekniska dykare. Det räcker inte med att det finns dubbelpaket ombord – besättningen ska också vara utbildad för att kunna tillgodose tekniska dykares behov.
Tech i tropikerna – djupare och längre i varmt vatten
Tekniska kurser i varmare trakter blir ofta mer avslappnade och man förlorar mindre tid på att transportera runt utrustning och dykare.
Tech i tropikerna – djupare och längre i varmt vatten
Planläggning, förberedelser och fixande med prylar inför ett tekniskt dyk är roligare när solen skiner.
Tech i tropikerna – djupare och längre i varmt vatten
Rosalie Moller i Röda Havet är ett vrakdyk som man får mycket mer glädje av om man genomför det som ett tekniskt dyk.
Tech i tropikerna – djupare och längre i varmt vatten
Tekniska dykare kan besöka platser som ligger utanför sportdykarens räckvidd. The Arch under Elphinstone i Egypten ligger på 55 meters djup. Efter simturen genom bågen väntar ett härligt långt väggdyk – inte precis det sämsta sättet att få dekon överstökad på.

Tech i tropikerna

– djupare och längre i varmt vatten

Text och foto: Jesper kjøller
Teknisk dykning blir allt mer vanligt runtom i världen och fler destinationer kan ge support till dykare som gärna sträcker sig bortom gränserna för sportdykning – längre och djupare. Men vad är skillnaden på rekreationsdyk och tekniska dyk och vilka fördelar finns det i att träna och utöva teknisk dykning i varmare vatten?

Min dykkompis gör tummen upp som tecken på att det är dags att vi börjar uppstigningen och den långa dekompressionen. Vi har tillbringat 22 minuter på ett genomsnittsdjup av 100 meter. Hade det här vrakdyket varit hemma i havet i Skandinavien hade vi nu haft två timmars långtradigt hängande på uppstigningslinan framför oss. Tristessen skulle bara bli avbruten av våra gasbyten och måhända en brännmanet som driver förbi. Här och nu har vi fortfarande två timmars deko framför oss, men vraket vi dykt på ligger vid foten av ett djup korallrev och medan vi gör vår uppstigning har vi massor att se på.

Halvvägs genom dekompressionen har vi nått upp till den zon där sportdykare normalt dyker. Vi möter ett par dykare från en annan båt som skakar lätt på huvudena när de ser oss. Vi dyker i torrdräkt trots en vattentemperatur på nästan 30 grader. På ryggen har vi dubbelpaket med trimix, på vänster sida hänger två dekoflaskor och mellan benen ytterligare två flaskor. Om vi räknar med den lilla flaskan med dräktgas har vi alltså totalt sju flaskor. Plus skoter och kamera. Det ser tungt ut men aluminiumflaskorna är så gott som neutrala i vattnet och skotern hjälper oss framåt i vattnet nästan helt utan ansträngning.
Det bästa av allt är att vi har fått ett två timmar långt multileveldyk på ett korallrev i världsklass som extra bonus. Och då har vi redan gjort ett tekniskt vrakdyk i världsklass! Teknisk dykning i varma vatten har bestämt sina fördelar.

Rek eller tech?
Dykning är lätt, om allt går som det ska. Men om något går galet gäller det att veta vad du ska göra. Det mesta du lär dig på en dykkurs handlar därför om problemlösning. Därför kan man om man vill definiera skillnaden på en sportdykare (eller rekreationsdykare, också kallad rekdykare) och en teknisk dykare (techdykare) på deras olika möjligheter till problemlösning.
Sportdykning kännetecknas av låg risknivå och har efterhand blivit tillgänglig för nästan alla, från tioåriga barn till pensionerade seniorer. En av orsakerna till den låga risknivån och höga tillgängligheten är de rätt stora begränsningarna. En nyutbildad sportdykare har stora begränsningar i tid, djup och dykförhållande. Han/hon dyker inte längre eller djupare än att det alltid är möjligt att gå upp direkt till ytan. Och miljöer som hindrar direktuppstigning är normalt sett bannlysta. En sportdykare lär sig att det är viktigt att hålla sig inom dessa gränser och löser problem som uppstår genom att ta hjälp av sin parkamrat eller genom att avbryta dyket och simma upp till ytan.

En teknisk dykare accepterar inte sportdykningens begränsningar och tar hjälp av specialiserad utrustning, andra gasblandningar och noggranna procedurer för att kunna dyka djupare och längre på ett säkert sätt. En techdykare sätter sig ofta i situationer där det inte är möjligt att omedelbart avbryta dyket. För att minimera riskerna tar hon/han med sig mer utrustning, planlägger...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på 20+ dyktidningar per år här.

Fakta

TECH ELLER REK?

Djup och tid
Sportdykare begränsar normalt sitt djup till 30 meter. De ska kunna simma till ytan i en nödsituation och kan inte optimera gasen och begränsa kvävenarkosen. Bottentiden är begränsad till no stop-tiden samt gasmängden i flaskan.
Techdykare kan optimera dyket genom att använda flera olika gaser i flera olika flaskor. Det ger möjlighet till mycket längre dyk och större djup.

Situationer utan möjlighet till fri uppstigning
Sportdykare sticker inte in huvudet under något som begränsar deras tillgång till ytan. Undantaget är begränsade penetrationer på vrak, i grottor och under is. Rekommendationen är att man aldrig ska befinna sig längre än 40 meter från ytan inklusive penetreringen. Ett dekostopp är ett virtuellt tak så därför är dekodykning inte på menyn.
Techdykare En av de enklaste definitionerna på teknisk dykning är: säker dykning utan direkt tillgång till ytan. Det kan vara i form av penetrationer i vrak, i grottor eller under is. Eller det kan handla om djupare eller längre dyk som medför ett virtuellt tak över huvudet i form av obligatoriska dekostopp.

Gas
Sportdykare använder antingen vanlig luft eller nitrox med upp till 40 procent oxygen, men alltid en och samma gas under hela dyket. Nitroxdykning är alltså i sig själv inte teknisk dykning. Eftersom ett vanligt sportdyk sällan är längre än 45-60 minuter behöver man i regel inte ha med sig mer än en flaska.
Techdykare bangar inte för att använda flera olika gaser på ett och samma dyk. Gaser där kvävet på djupet är helt eller delvis ersatt med helium (heliox eller trimix) motverkar kvävenarkos och gaser med hög oxygenhalt (nitrox eller ren oxygen) som används under uppstigningen gör dekompressionen effektivare. Det kan vara livsfarligt att andas fel gas på fel djup så multigasdykning kräver stor disciplin.

Rebreather
Sportdykare kan använda enkla rebreathers så länge de dyker inom gränserna för sportdykning. Det vill säga max 40 meter och utan deko. Diluentgasen är luft eller nitrox.
Techdykare kan dyka djupare och längre med helslutna system. Dessutom kan de hålla narkosen i schack genom att använda trimix som diluent för att öka maxdjupet.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser