DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Helmi Söhle – Vraklexikon #55
1 av 1

Helmi Söhle

Vraklexikon #55

Av Johnny Christensen

Kattegatt, söder om Anholt

Genom alla tider har sjöfarten haft stort inflytande på länders och handelsstäders utveckling. Ända tillbaka på vikingatiden hade båttrafiken helt avgörande inverkan på folkets levnadsvillkor. Våra gamla vikingaförfäder skulle nog ha blivit grymt besvikna om de tvingats gå till fots till jobbet när de skulle ut och ”handla” i Europa.
I ett avseende har det varit likadant för danskarna ända från vikingatiden och fram till idag. Åtminstone för danskar som ville kontakta baltiska länder eller handelsstäder på den tyska östersjökusten: sjöfartsleden passerade genom Kattegatt. Oavsett om de väljer att gå genom Lilla Bält, Stora Bält eller Öresund – i norra änden är det bara Kattegatt som gäller. Genom århundradena har alltså ofattbart många båtar befarit det egentligen ganska begränsade området. Och vi dykare kan gnugga händerna av förtjusning. Ju fler skepp under segel – desto större sannolikhet för att vi får något spännande att dyka på.

Diana nedseglad Helmi Söhle startade sin karriär i juni 1913. Hon sjösattes på Smith’s Dock Ltd i Middlesborough och levererades till La Morue Française i Fécamp. De valde att kalla sin nya fiskebåt La Somme. Den kom flitigt i bruk under de närmaste åren.
Vid slutet av Första Världskriget och några år framöver rådde brist på matvaror. Det var därför inga problem med att finna avsättning för fångsten. Den 8 september 1929 såldes La Somme vidare till Herman Söhle i Geestemünde. Han tog tillfället i akt att döpa om henne till Helmi Söhle. Priset var 120 000 Reichsmark. Hon fick fortsätta som fiskebåt.
Den 6 april 1937 var hon inblandad i en olycka 6 sjömil sydväst om Helgoland. Klockan 12:30 seglade hon i dimmigt väder på den danska fiskekuttern Diana som låg för ankar. Trots febrila räddningsförsök gick Diana till botten efter en kort stund. Vid det efterföljande sjöförhöret lades skulden på vakthavande förstestyrman. Han underlät att dra ner tillräckligt på farten fastän sikten var så begränsad.
Långsamt började det politiska klimatet i Tyskland att skifta igen. Det nationalsocialistiska partiet började få större inflytande. Konflikten med resten av världen kom gradvis närmare.
Liksom många andra fiskebåtar enrollerades Helmi Söhle som en pytteliten bricka i ett mycket stort och vittomfattande spel. Tyskland hade behov av mat för att försörja både soldater och civilbefolkning. Fiskebåtarna skulle göra sitt till för att uppfylla behoven.

legitima mål Efter Andra Världskrigets utbrott fortsatte Helmi Söhle att ta hem fisk till Das Vaterland. Det gick utan större problem fram till den 8 april 1944. Då inträffade en allvarlig olycka – en kollision med den tyska skolubåten U2 väster om Pillau. Det är inte helt klarlagt om orsaken var ett navigeringsfel från U2:s eller Helmi Söhles sida. Faktum är att ubåten sjönk och tog 17 man med sig i djupet. U2 bärgades redan påföljande dag. Den tyska Marinen valde ändå att ta...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser