DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Ålbrosme
Ålbrosmen tillhör en grupp av fiskar som kallas tånglakefiskar. Totalt finns det ungefär 70 arter av tånglakefiskar spridda i jordens alla hav.
Tungevar
I nordiska vatten har vi fyra familjer av plattfiskar: tungor, flundrefiskar, varar och tungevarar.
Taggmakrill
Taggmakrillen finns längs större delen av östra Atlantens kust från Tromsö i Nordnorge ner till Sydafrika. Taggmakrillen och många andra av våra fiskar med sydlig...
Hågäl
Hågälen är relativt enkel att särskilja från andra nordiska små hajar då övre delen av stjärtfenan är mycket lång medan det nedre partiet är väldigt litet.
Fenknot
I svenska vatten har registrerats fem olika knotarter. Mest allmän av dessa är den vanliga knoten som kort och gott kallas knot.
Rödtunga
Rödtungan är allmän i norra Nordsjön, väster om de Brittiska öarna samt längs Nordamerikas östkust.
Havsängel
Denna egendomliga haj är en regelbunden sommargäst i Nordsjön och Skagerrak. Den är anträffad vid åtminstone ett tjugotal tillfällen i Norden, framför allt i Danmark och...
Sankt Pers fisk
Fiskeriverkets forskningsfartyg Argos genomför regelbundet provtrålningar i Kattegatt och Skagerrak för att inventera våra fiskbestånd. Vid dessa provtrålningar fick man...
Skärsnultra
Skärsnultran finns längs östra Atlantens kust från Marocko i söder till Trondheimsfjorden i norr. Den finns också i västra Medelhavet samt på Azorerna.
Klorocka
I nordiska vatten förekommer ett tjugotal olika rockaarter och vid Sverige västkust har man registrerat tio av dessa. Absolut vanligast av dem är klorockan.
Gärs
Gärsen är en av våra vanligaste fiskarter. Den finns i såväl söt- som bräckvatten och blir sällan över 25 centimeter lång.
Tångsnärta
Tångsnärtan finns i norra Atlanten såväl längs Europas som Kanadas kust. Den förekommer längs hela norska kusten, på Island och längs större delen av kusten kring de...

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser